Participatívny rozpočet (PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Výška Participatívneho rozpočtu pre Trnavu na rok 2016 bola 39 500 eur.
Výška Participatívneho rozpočtu pre Trnavu na rok 2017 je 50 000 eur.

Inšpirácie z iných miest

Na Slovensku začala formu Participatívneho rozpočtu ako prvá využívať bratislavská mestská časť Nové Mesto. Od roku 2013 realizovali viacero projektov z rôznych oblastí spoločenského života. Participatívny rozpočet aktuálne funguje a využívajú ho aj ďalšie slovenské mestá, ako Banská Bystrica, Levice a Ružomberok.

Prevencia sociálnej izolácie (Bratislava – Nové Mesto 2014)

Cieľom projektu bolo prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Výsledkom projektu boli pravidelné telefonické rozhovory so seniormi. Telefonáty im umožnili povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú, alebo sa len tak porozprávať. Vďaka rozhovorom so seniormi sa realizátori dozvedeli o tom, aké problémy starších ľudí trápia a môžu tak iniciovať ich riešenia u príslušných orgánov. Na projekt nadviazalo jeho pokračovanie aj v roku 2015.

Gaudího dielňa (Bratislava – Nové Mesto 2014)

Vďaka iniciatíve občanov sa industriálna plocha betónového múru zmenila na komunitné umelecké dielo. Časť plota v bratislavskej štvrti Mierová kolónia zazelenili a v dohodnutej časti začali tvoriť (ne)tradičnú mozaiku. Inšpirovali sa prácou katalánskeho umelca A. Gaudího v Guellovej kolónii v Barcelone. Počas prác, prostredníctvom workshopov sa pri múre zastavovali aj náhodní okoloidúci a trávili čas rozhovormi s dobrovoľníkmi rôzneho veku. Postupne sa zapojili aj ľudia z ulice, pribúdali tvorcovia a časť plota určená na mozaiku sa stále zväčšovala. Výsledné dielo odzrkadľuje spoločné emócie, zážitky a život ľudí z mesta. Projekt pokračoval aj v roku 2015.

Ako bývať krásnozdravšie (Bratislava – Nové Mesto 2015)

Stavba hlineno-slamenného domčeka začala v novomestskej škole v rámci vyučovania s témou Ako si postaviť dom. Spolu s finančnou pomocou Participatívneho rozpočtu sa ho realizátorom podarilo dokončiť. Zariadili interiér a organizovali v ňom rôzne workshopy, napr. o tvorbe vápenných omietkach, inštalácii solárneho panela či piecky na drevo spolu s prednáškou o alternatívnych druhoch energie. Deti získali praktické skúsenosti, zážitky so stavbou domu a teoretické vedomosti o alternatívnych domoch. Vyskúšali si dobrovoľníctvo  a vytvorili spoločné dielo – dom. Všetkým to prinieslo potešenie, úžitok, nové zručnosti a pozitívny príklad.

Verejná požičovňa bicyklov (Ružomberok 2015)

Autori tejto myšlienky chcú povzbudiť ľudí v tom, aby v najprašnejšom meste na Slovensku využívali environmentálne dopravné prostriedky – bicykle. Krytá úschovňa a požičovňa verejných bicyklov je pre všetkých obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Bicykle pripravené na tento účel, boli mladými ľuďmi recyklované, opravené a znovu spojazdnené. Súčasťou projektu bolo aj vypracovanie interaktívnej mapy mesta Ružomberok, ktorá zobrazuje viaceré kultúrne, architektonické a rekreačno – športové krásy mesta.

Kolibská olympiáda (Bratislava – Nové Mesto 2015)

Cieľom projektu bolo podporiť nielen zdravý životný štýl, ale aj pocit spolupatričnosti a princíp fair play. Základná škola na Jeséniovej ulici v roku 2015 odštartovala prvý ročník Kolibskej olympiády. Športovci si mohli zmerať svoje sily v netradičných športových disciplínach. Celá akcia bola pre žiakov, ich rodiny, zamestnancov školy a aj pre širokú verejnosť.