Čo si Trnavčania želajú? Na májovom rínku sme zbierali ďalšie podnety k participatívnemu rozpočtu

Kancelária pre participáciu dostala pozvánku zúčastniť sa už tradičného Trnavského rínku na Kapitulskej ulici v Trnave. Ten sa konal druhú májovú sobotu a vďaka peknému počasiu sa tešil veľkému počtu návštevníkov. Niektorí z nich neminuli ani stanovište Participatívneho rozpočtu pre Trnavu, kde sa mohli nielen informovať o tom, ako vlastne funguje, ale zároveň prísť povedať svoj nápad a pokúsiť sa nájsť preň riešenie. Zároveň tak dostali pozvánku zúčastniť sa ďalšieho stretnutia participatívnej komunity, aby sa ich nápad mohol rozpracovať a na jeseň uchádzať o priazeň verejnosti. Podaktorí návštevníci prišli len povedať, čo im v meste chýba, čo sa im nepáči, no o ďalšiu participáciu nemali záujem.

S akými nápadmi prišli návštevníci Trnavského rínku?

 • vybudovanie Hravého ihriska v materskej škole – rekonštrukcia chodníkov v MŠ Ľudová 27 a pretvorenie ich časti na dopravné ihrisko
 • vybudovanie detského ihriska v lokalite ulíc Juraja Slotu 2, 3, 4
 • zabezpečenie odpadkových košov na separovaný odpad v centre mesta, konkrétne na Štefánikovej ulici
 • vybudovanie terasového sedenia na Trnávke v parku
 • úprava kontajnerového stojiska na Námestí J. Herdu
 • projekt, v rámci ktorého by sa subjekty ako MŠ, ZŠ, či Domov dôchodcov, prípadne iné, starali o kvetinovú výzdobu na jednotlivých mostoch v Trnave
 • vybudovanie pitných fontánok na sídlisku Družba
 • vybudovanie ihriska v lokalite Tehelná ulica
 • podpora činnosti podpornej skupiny v Trnavskom materskom centre zameranej na nosenie detí
 • vybudovanie úložiska na bicykle na Športovom gymnáziu J. Herdu v Trnave
 • vybudovanie pumptracku v rámci areálu Slávie
 • dobudovanie hracích prvkov na detskom ihrisku V Jame – k súčasnému ihrisku Žihadielko dobudovať  prvky pre väčšie deti
 • projekt, ktorý by sa zameral na odchyt a sterilizáciu túlavých mačiek v Trnave – vybavenie priestorov, zabezpečenie réžie
 • vybudovanie chodníka, príp. cyklotrasy zo sídliska Linčianska do Kamenného mlyna (popri väznici), momentálne tam je len poľná cesta
 • vybudovanie informačných tabúľ na cintorínoch, vďaka ktorému by návštevníci získali prehľad o významných osobnostiach pochovaných v Trnave

Pridaj komentár