Hlasovacie hárky nájdete aj priamo na vybraných zberných miestach!

Ak pre vašu domácnosť nestačil jeden hlasovací hárok, ktorý ste našli vo svojej schránke, môžete si vyzdvihnúť ďalšie na týchto miestach:

  • radnica – Informátor
  • mestský úrad – Informátor
  • Mestská poliklinika – Informácie
  • Sociálna poisťovňa – pri Podateľni
  • Knižnica J. Fándlyho
  • Denné centrum Modranka
  • Mama Klub
  • Fakultná nemocnica – Informácie
  • OC MAX – cukráreň Glacio

Hlasujeme až do stredy 24. mája, tak využite svoju šancu ovplyvniť, ako bude použitých 50 00 0 € z verejných financií!

Pridaj komentár