Koordinátori navzájom „známkovali“ svoje projekty

Deliberácia je súčasťou procesu participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého autori občianskych projektov  hodnotia zámery druhých.

Stretnutie prebiehalo 19. septembra 2018 na radnici a zúčastnili sa ho všetci trinásti autori projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu v tomto treťom ročníku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.

Hlavné slovo mala facilitátorka Zora Pauliniová, ktorá prítomných koordinátorov viedla k vytvoreniu kritérií, na základe ktorých následne bodovali projekty ostatných. Ukázalo sa, že prítomní považovali za dôležité vlastnosti ako udržateľnosť, inovatívnosť, sociálny a edukatívny dopad, miera participácie a prihliadali aj na finančné hľadisko. Hodnotiť sa mohlo v rozpätí 1 až 5 bodov. Výsledky deliberácie predstaví Mesto Trnava 8. októbra spolu s výsledkami fyzického a internetového hlasovania, ktoré bude prebiehať od 24. do 30. októbra 2018 . V prípade projektov je pritom hlasovanie výsledkom fyzického a internetového hlasovania a deliberácie v pomere 40:40:20. Pri zadaniach sa nedeliberuje, a tak ich poradie v rebríčku určuje podiel len fyzického a internetového hlasovania v pomere 50:50.

Pridaj komentár