Máločo v našej spoločnosti je také pestré ako kultúra. Aj v našom meste je mnoho prúdov a subkultúr, ktoré tvoria pestrý obrázok. Tí, ktorí chcú svoje umenie ponúknuť ako verejnú službu a spoznať pri tom aj iné žánre, druhy umenia a kumšty, sa stretávajú v tejto komunite.

Projekty 2017

Modrý štvrtok

Cieľom projektu je podporou klubovej činnosti prispievať k propagácii a prezentácii tradičného hudobného žánru – bluesovej hudby prostredníctvom interaktívnych hudobných vystúpení, založených na spojení zaujímavého hudobného hosťa a stabilnej sprievodnej kapely a napĺňať tak voľnočasové aktivity širokej verejnosti v oblasti kultúry.

Rozpočet: 2 700 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Graffiti vo verejnom priestore

Budova telocvične v areáli AŠK Slávia pri bežeckom okruhu pôsobí fádnym a nezaujímavým dojmom, autori projektu navrhujú pomaľovať ju kvalitným graffiti. Maľba by bola tvorená nielen písmom, ale aj postavami. Téma maľby i farebná kompozícia by boli vhodné pre prostredie športoviska.

Rozpočet: 1 691,30 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Festival Cyklocestovanie 2017

Festival si za posledné roky vybudoval tradíciu a patrí medzi obľúbené a navštevované podujatia. Plánujeme ho každoročne organizovať práve v meste Trnava. Jeho poslaním je spájať cestovateľov na bicykli a cykloturistov a poskytnúť im priestor na vlastnú prezentáciu.

Rozpočet: 1 700 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Lovely Experience Multimediálny Festival 2017

Multimediálny festival Lovely Experience prinesie na Trojičné námestie v Trnave bezplatný hudobno-vizuálny event s nosnou myšlienkou zdieľania jedinečnosti a jedinečných zážitkov. Zámerom projektu je vytvorenie multimediálneho podujatia prinášajúceho inteligentnú zábavu, ktorú môže nájsť náročný divák v zahraničí, ale na Slovensku v takomto rozmere absentuje.

Rozpočet: 5 000 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Spájame sily – sídliskový festival na Linčianskej

Sídliskový festival „Spájame sily“ na Linčianskej organizovaný dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z neziskovej organizácie Centrum Koburgovo s partnerskými organizáciami sa uskutoční na jeseň roku 2017 (september) a bude otvoreným podujatím pre všetkých obyvateľov a obyvateľky (nielen) Linčianskej.
Festival na námestí pri obchodnom stredisku ponúkne pre deti, mládež i dospelých rozmanitý program – divadielko, koncerty trnavských kapiel, tvorivé dielne, ale i futbalový turnaj. Novou pridanou hodnotou tohtoročného festivalu bude i „graffity škola“ – škola maľovania na stenu s lektormi, ktorí sa spoločne s deťmi a mladými ľuďmi pokúsia skrášliť jednu zo zanedbaných stien na sídlisku. Festival tak umožní obyvateľom a obyvateľom sídliska stretnúť sa na spoločnej akcii, porozprávať sa a zabaviť, ale i aktívne sa zapojiť do programu.

Rozpočet: 1 820 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Ilustrovaná knižka Deti píšu Deťom (príbehy)

Ide o pokračovanie vlaňajšieho participatívneho projektu, v rámci ktorého bolo nahratých, spracovaných a o hudobné diela doplnených 22 príbehov od 21 detských autorov.
Tohtoročným zámerom je vytvoriť z príbehov tlačenú ilustrovanú knižku a online knižku. Knižka by mala obsahovať príbehy z vydaných CDčiek doplnené o ilustrácie trnavských ilustrátorov a v prípade záujmu aj samotných detí, prípadne detských ilustrátorov. Do knižky by mali byť vložené aj CDčka s príbehmi + DVD s dokumentom o tom, ako celý projekt vznikal.

Rozpočet: 4 992,50 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Jazyková kaviareň

Projekt „Jazyková kaviareň“ umožňuje ľuďom všetkých vekových kategórií zadarmo zlepšovať svoje jazykové zručnosti v príjemnom prostredí s bezplatným občerstvením. Konkrétne je zameraný na 2 skupiny obyvateľov, tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v cudzích jazykoch (angličtina, španielčina, japončina) a cudzincov žijúcich v Trnave, ktorí si potrebujú precvičiť slovenčinu. Návštevy jazykových kaviarní pomôžu odbúrať vnútornú jazykovú bariéru a budovať sebadôveru v konverzácii.
Súčasťou projektu budú aj tri kultúrne dni – Španielska Fiesta, Anglický Halloween, Slovenské Vianoce, ktoré budú slúžiť na spoznanie kultúry konkrétneho jazyka. Návštevníci spoznajú zvyky, gastronómiu a kultúru danej krajiny bez potreby vycestovať.

Rozpočet: 1 749,45 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu

Ďalšie participatívne komunity

Sociálne témy

Doprava a šport

Verejný priestor