Tento rok sme nápady obyvateľov Trnavy rozdelili do štyroch participatívnych komunít: Sociálne témy, Kultúra a šport, Verejný priestor a zeleň a Rôzne.

12. septembra 2018 sme na radnici zorganizovali verejnú prezentáciu, kde koordinátori svoje zámery predstavili verejnosti.

19. septembra 2018 sa všetci tohtoroční koordinátori stretli na deliberácii, kde navzájom bodovali svoje projekty podľa kritérii, ktoré si sami vopred dohodli.

Od 24. do 30. septembra 2018 nás čaká hlasovanie verejnosti, ktorého výsledok prispeje k celkovému poradiu projektov tohto ročníka.

Váhy tohtoročných foriem hlasovania sú:
40 % fyzické hlasovanie
40 % online hlasovanie
20 % deliberácia

Finálne poradie participatívnych projektov a zadaní zverejníme 8. októbra 2018.

Projekty 2018 podľa participatívnych komunít

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE

Zadania 2018

INVESTIČNÉ
ZADANIE