CHCEME

Koordinátorka

Ľubomíra Dušaničová (OZ Divadelníci Trnavy a okolia)

Popis

Počas dvoch dní ožije centrum Trnavy divadlom. Organizované aj verejné predstavenia ponúknu svojim divákom kvalitnú nekomerčnú divadelnú tvorbu pre rôzne vekové kategórie. Zámerom projektu je vytvorenie pravidelnej platformy na konfrontáciu a následnú interferenciu najprogresívnejších divadiel a autorov z Čiech a Slovenska.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je obohatiť kultúrne vyžitie obyvateľov Trnavy a okolitých obcí o netradičné (moderné, alternatívne, interaktívne) aj tradičné (bábkové) formy divadla. Pokračovanie nultého ročníka, ktorý by sa mal konať v októbri tohto roku. Špecifickými a vymedzujúcimi znakmi festivalu by mala byť progresivita a pestrosť divadelných foriem a site specific charakter hracích priestorov.

Rozpočet

Návrh plagátu, bulletin – umelecká zmluva … 100 €
Tlač plagátov A2 plnofarebný 200 ks (0,50 €/ks) … 100 €
Tlač bulletinov A5 plnofarebný 200 ks (0,50 €/ks) … 100 €
Nové divadlo 2x … 1 500 €
Med a prach 1x … 1 300 €
Teatro Tatro 2x … 1 900 €
SPOLU: 5 000 €
Celkové náklady na realizáciu projektu (vrátane zdrojov mimo PR pre Trnavu) … 8 000 €

MÁME

Realizácia tohto projektu závisí na výsledkoch hlasovania verejnosti a deliberácie koordinátorov.

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE