CHCEME

Koordinátorky

Veronika Rubintová a Jozefína Antonínová (OZ SOUL)

Popis

ZING znamená elán, energia, entuziazmus, svišťanie. A presne to chceme priniesť návštevníkom nášho festivalu. Festival ZING chce na jednom mieste zlúčiť všetky oblasti, vďaka harmónii ktorých človek spozná sám seba: mind, body & soul. Chceme to urobiť rozličnými spôsobmi (prednášky, workshopy, hry, koncerty, divadlo), za sprievodu zábavy a najmä chceme zostať pri informáciách, ktoré nedávajú priestor šarlatánom.

Cieľ projektu

Priniesť kvalitné informácie prostredníctvom rôznych spôsobov (prednášky, workshopy, hry, koncerty, divadlo), ktoré zlepšia život nášmu návštevníkovi a prostredie, v ktorom žije.

Rozpočet

Honoráre prednášajúcich a lektorov … 2 200 €
Ozvučenie a svetlá 2 veľké pódiá 6 x 8 m alebo 1 pódium na dva dni … 1 300 €
malé pódium na detské predstavenia … 200 €
2 koncerty slovenských kapiel … 1 000 €
Detské divadielka … 400 €
SPOLU: 5 000 €
Celkové náklady na realizáciu projektu (vrátane zdrojov mimo PR pre Trnavu) … 14 350 €

MÁME

Realizácia tohto projektu závisí na výsledkoch hlasovania verejnosti a deliberácie koordinátorov.

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE