CHCEME

Koordinátorka

Monika Štofejová (Zlatá priadka, n.o.)

Popis

Počas letných prázdnin je v Trnave veľa detí , ktoré zostanú doma, bez mora či dovolenky na horách. Ponúkame im možnosť využiť tieto chvíle zaujímavo a tvorivo, spoznať históriu a zažiť niečo z techník tradičných trnavských remesiel ako sú paličkovanie, tkanie na krosienkach, podmaľba na sklo, drôtovanie a iné.
Projekt je určený deťom od 5 rokov, mladým ľudom a rodinám. Budeme sa stretávať v Kamennom Mlyne v amfiteátri za pekného počasia dva-krát v týždni od júna do septembra 2019 od 16-18.30 a pripravíme 40 remeselných tvorivých dielni pre min.400 a viac deti z Trnavy. V septembri alebo aj v nepriaznivom počasí sa uvidíme u nás v dielni u Zlatej priadky alebo na Nádvorí.

Cieľ projektu

Spoznávaním tradičných remesiel a kultúry našich predkov chceme rozvíjať povedomie identity deti, sebahodnotu a aj manuálne zručnosti.

Rozpočet

Umelecké potreby – sada na maľovanie, sada farieb a štetcov … 500 €
Tvorivý materiál – náradie, bavlnky, nožnice, lepidlo, drevené krosienka … 500 €
Tvorivý materiál – drôtiky, kliešte, sada korálik, hlina na modelovanie, obrus a iné … 500 €
Umelecké honoráre – lektor tvorivej dielne (10 €/h) … 1 000 €
Umelecké honoráre – lektor tvorivej dielne(10 €/h) …. 1 000 €
Výroba a tlač plagátov 400x (0,50 €/ks) … 200 €
Inzercia v novinách … 100 €
SPOLU: 3 800 €
Celkové náklady na realizáciu projektu  (vrátane zdrojov mimo PR pre Trnavu)
4 000 €

MÁME

Realizácia tohto projektu závisí na výsledkoch hlasovania verejnosti a deliberácie koordinátorov.

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE