CHCEME

Koordinátorka

Monika Štofejová (Zlatá priadka, n.o.)

Popis

Počas letných prázdnin je v Trnave veľa detí , ktoré zostanú doma, bez mora či dovolenky na horách. Ponúkame im možnosť využiť tieto chvíle zaujímavo a tvorivo, spoznať históriu a zažiť niečo z techník tradičných trnavských remesiel ako sú paličkovanie, tkanie na krosienkach, podmaľba na sklo, drôtovanie a iné.
Projekt je určený deťom od 5 rokov, mladým ľudom a rodinám. Budeme sa stretávať v Kamennom Mlyne v amfiteátri za pekného počasia dva-krát v týždni od júna do septembra 2019 od 16-18.30 a pripravíme 40 remeselných tvorivých dielni pre min.400 a viac deti z Trnavy. V septembri alebo aj v nepriaznivom počasí sa uvidíme u nás v dielni u Zlatej priadky alebo na Nádvorí.

Cieľ projektu

Spoznávaním tradičných remesiel a kultúry našich predkov chceme rozvíjať povedomie identity deti, sebahodnotu a aj manuálne zručnosti.

Rozpočet

Umelecké potreby – sada na maľovanie, sada farieb a štetcov … 500 €
Tvorivý materiál – náradie, bavlnky, nožnice, lepidlo, drevené krosienka … 500 €
Tvorivý materiál – drôtiky, kliešte, sada korálik, hlina na modelovanie, obrus a iné … 500 €
Umelecké honoráre – lektor tvorivej dielne (10 €/h) … 1 000 €
Umelecké honoráre – lektor tvorivej dielne(10 €/h) …. 1 000 €
Výroba a tlač plagátov 400x (0,50 €/ks) … 200 €
Inzercia v novinách … 100 €
SPOLU: 3 800 €
Celkové náklady na realizáciu projektu  (vrátane zdrojov mimo PR pre Trnavu)
4 000 €

MÁME

Trnavská dielnička Zlatá priadka n.o. pripravila pre prázdninujúce deti  v meste  kreatívne dielničky zamerané  na tradičné remeslá. Stretávali sa pravidelne dvakrát do týždňa v parku A. Bernoláka a v amfiteátri  Kamenný mlyn počas letných mesiacov. Uskutočnilo sa celkovo 40 remeselných dielní počas troch mesiacov jún- júl- august. Záujem prejavili deti aj ich rodičia z Trnavy a okolia. Deti, spolu s rodičmi sa mohli priučiť tkaniu na krosienkach, podmaľbe na sklo, keramike, suchému a mokrému plsteniu, drôtikovaniu, dokonca si mohli vyskúšať aj tvorbu zo šúpolia.

O dielničky bol veľký záujem, dôkazom toho je aj vysoká účasť 800-1000 detí a krásne fotografie ich výrobkov. „Priadky“, ako si hovoria, koniec leta ukončili v centre mesta na Nádvorí, kde si deti mohli vyskúšať ako sa tká ozajstný koberec, stretnúť skúseného keramikára Róberta Šťastného ako pod jeho skúsenými rukami vzniká miska priamo na hrnčiarskom kruhu, ako sa pracuje s dlátom pod vedením rezbára Ivana Slezáka, výroba šperku technikou suchého plstenia vlny s Dagmar Baranovic, ako sa ohýba drôtom s drôtikárkou Monikou Štofejovou, paličkovanie s Terezkou Kšintanovou a maľba na sklo s Martou Vjetrákovou Matejkovou. Súčasťou každej ukážky boli aj tvorivé dielne pre deti, kde si vyrobili aj pekný darček pre seba.

Zlatá priadka vďačí za každú pomocnú ruku dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na realizácii dielničiek či už to bol nákup kreatívneho materiálu alebo prevoz krosien.

Foto: Ivana Vidová, Monika Štofejová

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE