CHCEME

Koordinátorka

Mária Vlkovičová (Trnavská arcidiecézna charita)

Anotácia

Jedným z cieľov Trnavskej arcidiecéznej Charity je podporovať dlhodobo nezamestnaných a ľudí bez domova na ich ceste späť do spoločnosti a rôznymi aktivitami ich viesť k svojpomoci. Zároveň vedieme klientov k tomu, aby prispievali k verejnému poriadku v svojom okolí a nie naopak. Preto chceme spojiť dobré s užitočným. Radi by sme s našimi klientmi prispeli k čistejším parkom a verejným priestranstvám v meste Trnava.
Náš projekt má pomáhať sociálne núdznym občanom, dlhodobo nezamestnaným klientom Charity pri znovu-začlenení sa do spoločnosti. Budú sa učiť pracovným návykom, pravidelnosti, zodpovednosti. Chceme dosiahnuť aby túto prácu brali ako skutočnú prácu, preto ich chceme motivovať menšou finančnou odmenou, s ktorou ich budú naši sociálni pracovníci učiť narábať.
Časť prostriedkov – polovica, im bude vyplácaná v hotovosti a ďalšia časť sa im bude odkladať na vopred dohodnutý účel (občiansky preukaz, okuliare, lieky, nájomné.)

Cieľ projektu

Reintegrácia klientov a čistejšie verejné priestranstvá.

Rozpočet

Metly 20 ks (10 €/ks) … 200 €
Lopaty 5 ks (7 €/ks) … 35 €
Hrable kovové 5 ks (8 €/ks) … 40 €
Násada na metlu 5 ks (3,50 €/ks) … 17,50 €
Klince 1 kg … 5 €
Sáčky do koša pevné 50 balení (2,50 €/bal. po 20 ks) … 125 €
Vedro kovové 10 ks (9 €/ks) … 90 €
Pracovné rukavice tenšie 30 ks (0,70 €/ks) … 21 €
Pracovné rukavice pevné 10ks (5 €/ks) … 50 €
Fúrik 1 ks … 120 €
Záhradné nožnice 2 ks (35 €/ks) … 70 €
SPOLU 2 273,50 €
Celkové náklady na realizáciu projektu (vrátane zdrojov mimo PR pre Trnavu) … 2 800 €

MÁME

Realizácia tohto projektu závisí na výsledkoch hlasovania verejnosti a deliberácie koordinátorov.

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE