CHCEME

Koordinátor

Kristína Kőnigová (Centrum pomoci pre rodinu)

Popis

Centrum pomoci pre rodinu chce vytvoriť celoročný detský ekošatník, kde budú mať možnosť občania mesta darovať oblečenie po deťoch a zároveň si môžu vziať oblečenie pre svoje deti. Ekošatník bude obohatený o sprievodné aktivity, tvorivé dielne a výstavy.

Cieľ projektu

Umožniť obyvateľom mesta darovať použité oblečenie po deťoch, zároveň tak pomôcť iným rodinám s deťmi, projekt šetrí životné prostredie a pomáha rodinám znížiť náklady rodinného rozpočtu.

Rozpočet

Prenájom priestoru 90 €/mesiac … 1 080 €
Propagačné materiály … 200 €
Pracovník ekošatníka (20 hodín týždenne, 12 mesiacov) … 3 600 €
SPOLU: 4 880 €

MÁME

Realizácia tohto projektu závisí na výsledkoch hlasovania verejnosti a deliberácie koordinátorov.

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE