CHCEME

Koordinátor

Juraj Ďuriš (Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus)

Popis

Vytvorenie priestoru pre vzájomné spoznávanie sa a rúcanie vytvorených predsudkov o zdravotnom znevýhodnení. Vytvorenie spoločných aktivít pre širokú verejnosť a ľudí so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „ZZ“) v mestskom prostredí.

Cieľ projektu

Zvyšovanie povedomia o živote so zdravotným znevýhodnením a prevencii, zvyšovanie záujmu o pomoc ľuďom so ZZ v rôznych situáciách mestského prostredia prostredníctvom osobných stretnutí v centre mesta, zbližovanie sveta ľudí so ZZ a ľudí bez neho.

Rozpočet

Tlač ČB letákov A6 o aktivitách projektu 300 ks x 0,05 € … 15 €
Tlač ČB letákov A6 o prevencii kyselinou listovou 500 ks x 0,05 € … 25 €
Tlač farebných plagátov A4 o projekte – 30 ks x 1,0 € … 30 €
Návrh a tlač farebných letákov A3 o živote so ZZ 50 ks x 2 € … 100 €
Návrh a tlač farebných letákov A4 o živote so ZZ 50 ks x 1 € … 50 €
Tričká 100 ks x 14 € … 1 400 €
Ozvučenie … 300 €
Prenájom stolov, lavíc, stánkov + montáž … 100 €
SPOLU 2 020 €

MÁME

Realizácia tohto projektu závisí na výsledkoch hlasovania verejnosti a deliberácie koordinátorov.

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE