CHCEME

Koordinátor

Mykola Biloshytsky (O.Z. Združenie umelcov BonArt)

Popis

Projekt TUKu je zameraný na skvalitnenie voľnočasových aktivít pre širokú verejnosť: počnúc VŠ študentmi, dospelými rôznych kategórií a dôchodcov mesta Trnavy prostredníctvom programu zameraného na kultúrne podujatia (krúžky, prednášky, workshopy, verejné prezentácie a literárno-hudobné večery).

Cieľ projektu

Otvárame cestu dospelým a starším ľuďom k väčšej angažovanosti, sebarealizácii a sebareflexii prostredníctvom celoročných kreatívnych kurzov nového mestského klubu.

Rozpočet

Technické a materiálové vybavenie … 2 444 €
Umelecké honoráre … 1 000 €
Propagácia … 900 €
SPOLU: 4 344 €
 

MÁME

Realizuje sa.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE