CHCEME

Koordinátor

Mykola Biloshytsky (O.Z. Združenie umelcov BonArt)

Popis

Projekt TUKu je zameraný na skvalitnenie voľnočasových aktivít pre širokú verejnosť: počnúc VŠ študentmi, dospelými rôznych kategórií a dôchodcov mesta Trnavy prostredníctvom programu zameraného na kultúrne podujatia (krúžky, prednášky, workshopy, verejné prezentácie a literárno-hudobné večery).

Cieľ projektu

Otvárame cestu dospelým a starším ľuďom k väčšej angažovanosti, sebarealizácii a sebareflexii prostredníctvom celoročných kreatívnych kurzov nového mestského klubu.

Rozpočet

Technické a materiálové vybavenie … 2 444 €
Umelecké honoráre … 1 000 €
Propagácia … 900 €
SPOLU: 4 344 €
 

MÁME

Akvarelový kurz Oksany Lukomskej, kurz grafických techník Petra Babku a videokurz Michala Lipovského sú nosné témy Trnavského umeleckého klubu pod vedením koordinátora projektu p. Mykola Biloshytského zo združenia BonArt.  Združenie sa pravidelne stretáva so záujemcami o tieto techniky v priestoroch radnice na Hlavnej 1. Združenie svoju činnosť neprerušilo ani počas COVID pandémie a stretnutia realizovali prostredníctvom platformy SKYPE a ZOOM. Občania, ktorí majú záujem zúčastniť sa umeleckých kurzov môžu kontaktovať p. Biloshytskeho TU

Foto: Trnavský umelecký klub

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE