CHCEME

Koordinátorka

Paulína Belicová (O.Z. SaUvedom)

Anotácia

Svet je zamorený jednorazovými plastmi. Nepozeráme sa na ne ako na vratný obal, ktorý je potrebné ďalej zhodnocovať, ale ako na jednorazovú záležitosť. Myslíme si, že to všetko končí jeho zahodením do koša. Opak je však pravdou. Za Trnavou sa týči hora plná našich odpadkov a my sa tvárime, akoby sa nás netýkala. Mestský trh považujeme za miesto so zvýšenou spotrebou jednorazových sáčkov, ktorých množstvo by sa dalo relatívne jednoducho znižovať. Rozhodli sme sa preto priamo na trhovisku demonštrovať, aké dôsledky má takáto spotreba plastov. Zároveň chceme jeho návštevníkom ukázať, že nakupovať sa dá aj inak – vedome, ekologicky a s menším dopadom na životné prostredie.

Cieľ projektu

Na mestskom trhovisku chceme šíriť ekologickú osvetu medzi jeho návštevníkmi, pričom náš hlavný cieľ je zmenšiť množstvo plastových vreciek spotrebovaných priamo na trhu.

Rozpočet

Vrecká/tašky … 1 080 €
SPOLU 1 080 €

MÁME

Realizuje sa

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE