CHCEME

Koordinátorka

Paulína Belicová (O.Z. SaUvedom)

Anotácia

Svet je zamorený jednorazovými plastmi. Nepozeráme sa na ne ako na vratný obal, ktorý je potrebné ďalej zhodnocovať, ale ako na jednorazovú záležitosť. Myslíme si, že to všetko končí jeho zahodením do koša. Opak je však pravdou. Za Trnavou sa týči hora plná našich odpadkov a my sa tvárime, akoby sa nás netýkala. Mestský trh považujeme za miesto so zvýšenou spotrebou jednorazových sáčkov, ktorých množstvo by sa dalo relatívne jednoducho znižovať. Rozhodli sme sa preto priamo na trhovisku demonštrovať, aké dôsledky má takáto spotreba plastov. Zároveň chceme jeho návštevníkom ukázať, že nakupovať sa dá aj inak – vedome, ekologicky a s menším dopadom na životné prostredie.

Cieľ projektu

Na mestskom trhovisku chceme šíriť ekologickú osvetu medzi jeho návštevníkmi, pričom náš hlavný cieľ je zmenšiť množstvo plastových vreciek spotrebovaných priamo na trhu.

Rozpočet

Vrecká/tašky … 1 080 €
SPOLU 1 080 €

MÁME

V priestoroch mestskej tržnice v Trnave môžete  stretnúť dievčatá z OZ SaUvedom, ktorým nie je jedno, že smetné nádoby na PLAST obsahujú jednorázové vrecúška z nákupu ovocia a zeleniny. Pravdou je, že veľa toho nevydržia. V spolupráci s chránenou dielňou  Dom Svitania n.o. a vďaka verejnej zbierke použitých záclon môžu návštevníkom tržnice darovať ušité vrecká, ktoré sa dajú použi mnohonásobne viac.


Foto: oz SaUvedom

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE