CHCEME

Koordinátor

Ing. Jozef Kramár (Stredisko sociálnej starostlivosti, príspevková organizácia)

Anotácia

Zefektívniť komunikáciu prostredníctvom elektronického vybavenia na vybavovanie agendy a komunikácie s okolitým svetom, napríklad aj medzi DC s SSS.

Cieľ projektu

Elektronickú komunikáciu medzi DC a SSS, vrátane doškoľovania seniorov v 8 DC –  Mesta Trnavy

Rozpočet

Vybavenie pre 8 denných centier (počítače, tlačiarne, dataprojektor … 4 700 €
Internet a pripojenie … 294 €
SPOLU 4994 €

MÁME

Bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE