CHCEME

Koordinátorka

Jana Ďurčeková (Záujmové združenie Rodina – Trnavské materské centrum)

Popis

Revitalizácia prednej časti ihriska a pieskoviska materského centra, vytvorenie pekného, príjemného a bezpečného priestoru pre širokú verejnosť.

Cieľ projektu

Osadenie drevenej zostavy detského ihriska, pieskoviska, vytvorenie oddychovej zóny lavičkami a skrášlením priestoru výsadbou trvaliek.

Rozpočet

Odstránenie dopravného ihriska … 1 900 €
Osadenie pieskoviska s krytím  … 2 120 €
Osadenie lavičiek a koša … 930 €
SPOLU: 4 950 €

MÁME

Bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE