CHCEME

Koordinátor

Mgr. Igor Strýček, PhD. (Trnavská arcidiecézna charita)

Popis

Projekt s názvom Hlinený dukát je funkčný, etablovaný a verejnosťou pozitívne vnímaný projekt, ktorý Trnavská arcidiecézna charita realizuje od februára 2018. Hlinený dukát je určený pre záujemcov, ktorí chcú núdznych ľudí podporiť správnym spôsobom. Za jedno euro si široká verejnosť má možnosť ho zakúpiť v trnavských kostoloch, v informačnom stredisku v mestskej veži, u informátora na trnavskej radnici a v charite na Hlavnej 43. Dukát potom môžu podarovať človeku bez domova, ktorý si ho v charitnom centre môže vymeniť za balíček ponúkaných potravín, či vymeniť ho za teplé jedlo v dvoch prevádzkach rýchleho občerstvenia v meste Trnava. Po roku realizácie projektu vidíme, že naša alternatíva zaujala mnoho ľudí, ktorí  chcú pomáhať. Chceme im dať možnosť pomáhať s rozumom a zároveň upozorniť na to, že podporiť žobranie peniazmi na ulici skutočne nie je správna cesta.

Cieľ projektu

Cieľom predkladaného projektu je podpora aktivít orientovaných na charitatívnu činnosť pre znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta, a to konkrétne pre ľudí bez domova a ľudí žobrajúcich na verejných priestranstvách mesta Trnava. Našou víziou je „odnaučiť“ žobrajúcich ľudí pýtať od ľudí finančné prostriedky a zároveň primäť ich k využívaniu sociálnych služieb poskytovaných Trnavskou arcidiecéznou charitou. Projekt Hlinený dukát vnímame aj ako rozumnú alternatívu pomoci núdznym ľuďom.  Zároveň je našim cieľom aj aktívne zapájanie širokej verejnosti do pomoci núdznym ľuďom.

Rozpočet

Mechanické výdajné automaty (3ks) …  1 650€
Propagačné materiály … 850 €

SPOLU: 2 500 €

MÁME

Jednou z foriem ako pomôcť núdznym ľuďom je, darovať im hlinený dukát. Toto symbolické platidlo v hodnote 1 euro môžu v charite vymeniť za teplé jedlo,  potravinový balíček alebo sa osprchovať. Vďaka podpore Trnavčanov v hlasovaní participatívneho rozpočtu si takýto dukát môžete zakúpiť v špeciálnych automatoch umiestnených  pred vstupom do mestského úradu a v OC Tesco na Veternej ulici.

Viac informácií o projekte Hlinený dukát TU

Foto: Trnavská arcidiecézna charita

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE