CHCEME

Koordinátor

Kristína Kőnigová (Centrum pomoci pre rodinu)

Popis

Centrum pomoci pre rodinu na základe pozitívnych skúseností s Ekošatníkom chce rozšíriť túto službu rodinám o celoročný ekošatník pre deti aj dospelých. Občania budú mať možnosť  darovať oblečenie po deťoch aj dospelých a zároveň si môžu vziať oblečenie pre svoje rodiny. Ekošatník bude obohatený o sprievodné aktivity, tvorivé dielne a Ekofest.

Cieľ projektu

Umožniť obyvateľom mesta darovať použité oblečenie , pomôcť iným rodinám znížiť náklady rodinného rozpočtu a zároveň šetriť životné prostredie.

Rozpočet

Prenájom priestoru 90 €/mesiac … 1 080 €
Propagačné materiály … 100 €
Pracovník ekošatníka  (20 hodín týždenne, 12 mesiacov) … 3 700 €
SPOLU: 4 880 €

MÁME

Realizuje sa.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE