CHCEME

Koordinátor

RNDr. Ivan Matušek (Misia v Športe o.z.)

Popis

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na pravidelné športovanie – korčuľovanie detí postihnuté s Downovým syndrómom a ich rodiny. Projekt má obrovský význam v oblasti sociálnej inklúzie a budovania povedomia, že aj deti so zdravotným postihnutím môžu žiť plnohodnotný život. Športom chceme navyše prispieť k upevneniu ich zdravia.

Cieľ projektu

Integrácia detí so zdravotným postihnutím do normálneho života pomocou športu.

Rozpočet

Nákup športových potrieb … 2500 €
Lektorné trénerom … 500 €
Propagácia… 200 €
SPOLU: 3200 €

MÁME

V prípade, že projekt uspeje vo verejnom hlasovaní v septembri 2019, bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE