Hlasovanie sa začína v pondelok 24. septembra, potrvá do nedele 30. septembra 2018

Obyvatelia Trnavy v týchto dňoch už majú vo svojich schránkach hlasovacie hárky. Spomedzi projektov je potrebné vybrať min 4 a max 6 tých, ktoré vás najviac zaujali, okrem tohto tento rok po prvýkrát hlasujeme aj za investičné zadania – treba zakrúžkovať tri z nich.
Papierové hlasovacie hárky sa vhadzujú do hlasovacích urien na jednom z 13 zberných miest v rámci mesta. Ich zoznam spolu s otváracími hodinami je uvedený aj na hárku.

Každý sa môže rozhodnúť, či bude hlasovať fyzicky alebo elektronicky. Tí, ktoré uprednostnia online hlasovanie, nájdu od pondelka 24. septembra 2018 elektronický dotazník na našej stránke pr.trnava.sk.

Finálne poradie projektov a zadaní bude zverejnené 8. októbra 2018 a bude výsledkom pomeru fyzického hlasovania (váha 40 %), online hlasovania (váha 40 %) a deliberácie koordinátorov (váha 20 %).

Pokyny na hlasovanie:

  1. Hlasovať môžu občania s trvalým i prechodným bydliskom v Trnave vo veku nad 15 rokov.
  2. Na hlasovacom lístku vyplňte svoje kontaktné údaje.
  3. Hlasuje sa za občianske projekty a zadania. Z občianskych projektov označte minimálne štyri a maximálne šesť projektov, ktorým chcete dať hlas. Z investičných zadaní vyberte tri, ktorým dáte svoj hlas. Ak pomer hlasovania nedodržíte, váš hlasovací lístok bude neplatný.
  4. V časti Priestor na vaše nápady máte možnosť uviesť svoje návrhy, ako zlepšiť život v našom meste.
  5. Vyplnený hlasovací lístok odovzdajte na jednom zo zberných miest. Hlasovať môžete v dňoch 24. až 30. septembra 2018 v časoch uvedených otváracích hodín.
  6. Do každej domácnosti distribuujeme jeden hlasovací lístok. Pokiaľ vo vašej domácnosti žije viac osôb, ktoré spĺňajú podmienky účasti na hlasovaní podľa bodu 1, môžete si zvyšné hlasovacie lístky vypýtať u informátora na mestskom úrade alebo na radnici.


Hlasovacie hárky distribuované do domácností

Zoznam zberných miest:

1. Radnica – informátor, Hlavná 1

Pondelok – nedeľa 7.00 – 21.00 h

2. Mestský úrad – informátor, Trhová 3

Pondelok 8.00 – 16.30 h
Utorok 8.00 – 16.30 h
Streda 8.00 – 17.00 h
Štvrtok 8.00 – 16.30 h
Piatok 8.00 – 16.30 h

3. Mestská poliklinika Družba, Starohájska 2

Pondelok – piatok 6.00 – 19.00 h
Sobota 8.00 – 16.00 h

4. Fakultná nemocnica Trnava, pavilón chirurgických disciplín – informátor, A. Žarnova 11

Pondelok – piatok 7.00 – 19.00 h

5. Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1

Pondelok – piatok 8.00 – 18.00 h
Sobota 8.00 – 12.00 h

6. Obchodné a nákupné centrum MAX Trnava, F. Urbánka 11

Pondelok – nedeľa 9.00 – 21.00 h

7. Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Beethovenova 26

Pondelok 7.00 – 15.30 h
Utorok nestránkový deň
Streda 7.30 – 17.00 h
Štvrtok 7.00 – 15.30 h
Piatok 7.00 – 14.00 h

8. Lekáreň Prednádražie (v zdrav. stredisku), Mozartova 3

Pondelok – piatok 7.00 – 17.00 h

9. Denné centrum seniorov, Limbova 11

Utorok 14.00 – 17.00 h
Štvrtok 14.00 – 17.00 h

10. Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej 5

Pondelok – nedeľa 8.00 – 19.00 h

11. Denné centrum seniorov Modranka, Dedinská 9

Nedeľa 16.00 h – 19.00 h

12. OC Galéria Tesco – pri informáciách, Veterná 40

Pondelok – piatok 6.00 – 24.00 h

13. Sociálna poisťovňa – informátor, V. Clementisa 24/A

Pondelok 8.00 – 16.00 h
Utorok 8.00 – 14.00 h
Streda 8.00 – 17.00 h
Štvrtok 8.00 – 12.00 h
Piatok 8.00 – 14.00 h

Pridaj komentár