V našom meste žije a vzniká čoraz viac mladých rodín s deťmi, ktoré vyhľadávajú rodinnú a spoločenskú formu zábavy, športu alebo trávenia voľného času. Rovnako tieto rodiny s deťmi potrebujú v meste priestor, kde sa môžu prísť porozprávať, poradiť a podeliť sa o svoje starosti. Deti a rodina je jednou z tematických participatívnych komunít, v ktorej sa zrealizoval jeden projekt. Projekt sa zaoberá pomoci rodinám a deťom formou poradenstva a odbornej pomoci.

Projekty 2016

Poradenstvo a sprevádzanie rodín v ťažkej životnej situácii

Prekladateľom projektu je Centrum pomoci pre rodinu. Cieľom je odborná pomoc rodinám a občanom s možnosťou sprevádzania a podpory, keď už majú pocit, že je situácia nad ich sily, alebo sa nemajú s kým podeliť  o bremeno, ktoré ich ťaží. Jednou z foriem pomoci je sociálne poradenstvo, asistencia pri hľadaní zamestnania, poradenstvo v oblasti zvládania problémov s učením a správaním dieťaťa, psychologická diagnostika a terapia, psychologické poradenstvo pre členov rodín so psychiatrickými diagnózami a podobne.

Ďalšie participatívne komunity

Doprava 

Zeleň 

Verejný priestor

Seniori 

Kultúra