Doprava ako taká patrí k často diskutovaným témam verejnosti. Patria pod ňu parkovanie, sieť komunikácií, ich údržba, či obľúbená cyklodoprava a ďalšie užšie oblasti. Doprava je jednou z tematických participatívnych komunít, v ktorej sa zrealizoval jeden projekt. Projekt sa zaoberá vodorovným značením chodníka a cyklochodníka v našom meste.

Projekty 2016

Vodorovné vyznačenie cyklochodníka popri Trstínskej ceste 

Popri Trstínskej ceste v časti pri kalvárii je vedený cyklochodník spolu s chodníkom pre chodcov, na ktorom boli umiestnené zvislé dopravné značenie, vodorovné vyznačenie tu však chýbalo. Komunikáciu využívali chodci i cyklisti v celej šírke. Vďaka mestu Trnava na tomto úseku pribudli vodorovné značky, ktoré zreteľne vyznačili časť pre chodcov a časť pre cyklistov. Značenie sa realizovalo počas Európskeho týždňa mobility, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra 2016.

Ďalšie participatívne komunity

Zeleň 

Verejný priestor

Seniori 

Kultúra

Deti a rodina