K podpore iniciatívy rozvoja kultúry v meste Trnava prispievajú aj občania a obyvatelia formou svojej priamej praticipácie. Priamo sa angažujú vo vymýšľaní kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré by ešte viac oživilo mesto a prispelo k viacerým možnostiam v Trnave. Kultúra je jednou z tematických participatívnych komunít, v ktorej sa predložili a zrealizovali tri projekty v roku 2016. Projekty sa zaoberajú umením, históriou a tradíciami, ako aj rozvojom detských spisovateľských talentov.

Projekty 2016

Deti píšu deťom (príbehy)

Ide o prípravu pásma večerníčkov, ktoré sa odvysielali v internetovom Rádiu Bunker pravidelne počas niekoľkých decembrových týždňov vždy o 19. hodine. Ide o sériu 23 príbehov, ktoré od základu vytvorili samotné deti vo veku od 8 do 13 rokov. Každý príbeh bol okrem priameho vysielania aj uložený do archívu na stránke Rádia Bunker a každé dieťa (autor) dostalo svoj príbeh na niekoľkých CD, ktorými sa môže pochváliť a môže si ich ako autor aj predávať.

Plochy pre street art a grafity  

V lokalitách Hospodárskej a Kalinčiakovej ulice už roky stáli nevyužité betónové plochy, ktoré sú pozostatkami z detských ihrísk. Prostredie pôsobilo zanedbane, bolo zarastené trávou a plochy nepôsobili esteticky. Vďaka finančnej podpore mesta Trnavy z Participatívneho rozpočtu dostali betónové bloky nový šat v podobe kvalitného street artu a grafitov. Umelci vytvorili na plochách zaujímavé maľby, ktoré rozžiarili celé prostredie. Akcia, počas ktorej boli plochy maľované a striekané, sa uskutočnila počas víkendu 24. – 25. septembra, za prítomnosti širokej verejnosti.

Tajuplná Trnava

Tajuplná Trnava je názov hry o našom meste, o jej histórii, tradíciách a zaujímavostiach.  Základom hry je dvesto otázok z rôznych tém. Autormi otázok budú žiaci buď základných alebo študenti stredných škôl, deti z detských domovov, skautských oddielov alebo umeleckých škôl. Vďaka tejto hre sa hráči zábavnou formou dozvedia rôzne zaujímavosti o meste Trnava. Hra sa bude distribuovať na základné školy a dostupná bude aj verejnosti v priebehu roku 2017.

Ďalšie participatívne komunity

Deti a rodina 

Doprava 

Zeleň 

Verejný priestor

Seniori