Cieľová skupina seniorov je početnou skupinou obyvateľov Trnavy. Veľká skupina trnavských seniorov je stále aktívna a rozhodla sa participovať na veciach verejných, ktoré môžu zlepšiť život im a ďalším generáciám v našom meste. Seniori sú jednou z tematických participatívnych komunít, v ktorej sa navrhli a zrealizovali v roku 2016 tri projekty. Projekty sa zaoberajú voľným časom seniorov, od zábavy až po šport ako aj revitalizáciou átria v malometrážnych bytoch.

Projekty 2016

Tančiareň pre seniorov 

Prvá tančiareň pre seniorov sa uskutočnila v nedeľu 18. septembra v kaviarni mestského amfiteátra v Trnave. Podujatie bolo otvorené pre všetkých seniorov, i tých, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu či denného centra. Vstup bol bezplatný a seniorom hralo Duo Expres. Vďaka financiám z participatívneho rozpočtu sa tančiareň konala pravidelne každú nedeľu až do konca decembra 2016. Cieľom projektu bolo umožniť starším občanom pravidelne stretnúť svojich rovesníkov, zabaviť sa pri hudbe ich mladosti a sociálne i kultúrne sa vyžiť.

Revitalizácia átria v malometrážnych bytoch 

Vydláždená bola plocha v záhradke átria (5 x 9 m) a vytvorila sa oddychová zóna pre obyvateľov areálu a členov denného centra, ktorá je súčasťou objektu malometrážnych bytov na Clementisovej ulici. Súčasťou oddychovej zóny sú stoličky a stolíky, markíza na zastrešenie tejto plochy a kvetináče na kvety. Táto oddychová zóna pre seniorov a ďalších obyvateľov malometrážnych bytov vytvorila priestor pre trávenie voľného času na čerstvom vzduchu.

Petangové ihrisko pre seniorov

Keďže v Trnave sa nenachádza petangové ihrisko, na podnet seniorov vznikol tento projekt, ktorý jedno petangové ihrisko postavil.  Ihrisko sa nachádza na sídlisku Družba, za daňovým úradom, aby k nemu mali rýchli prístup seniori z Domu sociálnych služieb na ulici V. Clementisa. Ihrisko poskytuje možnosť nie len im, ale aj širokej verejnosti, aby si zahrali hru petang na čerstvom vzduchu.

Ďalšie participatívne komunity

Kultúra 

Deti a rodina 

Doprava 

Zeleň 

Verejný priestor