Pojem verejný priestor súčasne naznačuje, že táto problematika okrem rozmeru odborného nadobúda aj rozmer spoločenský. Pri jeho riešení sa začínajú vo väčšej miere uplatňovať prvky sociálnej participácie, teda aktívneho zapájania verejnosti do riešenia vecí verejných. Verejný priestor je jednou z tematických participatívnych komunít, v ktorej sa navrhli tri projekty. Projekty sa zaoberajú revitalizáciou ulice, vybudovaním spoločných priestorov parku v mestskej časti Trnava a vytvorenia mestského mobiliáru.

Projekty 2016

Mobiliár mestskej promenády

V promenáde pri detskom ihrisku Guliver, neďaleko Bernolákovej brány pribudli lavičky so stolíkmi pre verejnosť. Tento mobiliár vytvoril zelenú zónu, kde bude možné spraviť si piknik a pobudnúť s priateľmi či rodinou v príjemnom prostredí parku. Verejná a oddychová zóna je určená občanom aj návštevníkom mesta Trnava.

Komunitný park v Modranke 

Komunitný park v zmysle prispôsobovania sa klimatickým zmenám ponúka verejne dostupnú plochu v príjemnom tieni už odrastených stromov. Park slúži všetkým vekovým kategóriám a je rovnako pre seniorov, rodičov, žiakov, ako aj deti a mamičky na materskej dovolenke. Môže sa využívať ako oddychová zóna a vznikne aj priestor na kultúrno-spoločenské akcie pre širokú verejnosť.

Revitalizácia Slovanskej ulice

Projekt chcel uskutočniť komplexnú úpravu okolia na Slovanskej ulici, kde chýbajú oddychové zóny s lavičkami a je potrebná ucelená revitalizácia. Pri tomto projekte sme však narazili na problém s majiteľmi pozemkov, keďže uvedená lokalita nepatrí do vlastníctva mesta. Napriek snahe zo strany samosprávy i osobnej intervencii primátora Petra Bročku sa nepodarilo s jednotlivými majiteľmi pozemkov dohodnúť. A bohužiaľ sa projekt nepodarilo zrealizovať.

Ďalšie participatívne komunity

Seniori

Kultúra 

Deti a rodina 

Doprava 

Zeleň