Participatívny rozpočet je opäť šancou pre aktívnych

Mestská samospráva aj tento rok ponúka Trnavčanom možnosť získať finančné prostriedky na realizáciu zaujímavých nápadov. Predstaviť mestu ich budú môcť počas prvého verejného stretnutia, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. februára 2019 o 17.30 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva na Hlavnej 1.

Dvere sú otvorené pre tých, ktorí majú pocit, že im v meste niečo chýba, alebo by radi niečo zmenili. „Tak ako vlani, aj v roku 2019 participatívny rozpočet dáva možnosť aktívnym Trnavčanom realizovať vlastné nápady z financií mesta, prípadne ponúknuť samospráve svoje návrhy,“ hovorí koordinátorka PR pre Trnavu Lenka Vančová. Počas prvého verejného stretnutia sa občania budú môcť dozvedieť viac o tom, ako Participatívny rozpočet pre Trnavu funguje a akým spôsobom možno vďaka nemu získať finančné prostriedky. „Vítaní sú nielen jednotlivci, občianske združenia ale aj zástupcovia materských či základných škôl. Počas verejného stretnutia už môžu predostrieť svoje nápady, ktorým sa postupne budeme venovať, a hľadať možnosti, ako ich zrealizovať,“ informovala Vančová.

Pravidlá PR pre Trnavu pritom rozlišujú občianske projekty, na ktoré možno žiadať maximálne päťtisíc eur a navrhovatelia ich väčšinou dokážu realizovať sami, a investičné zadania v limite 50 tisíc eur, ktoré realizuje mesto.

Súbežne so spustením štvrtého ročníka Participatívneho rozpočtu pre Trnavu sa v tomto roku začína realizácia víťazných projektov a  zadaní z vlaňajška. Vďaka finančnej podpore z participatívneho rozpočtu tak bude môcť Trnavská arcidiecézna charita umožniť svojim klientom opäť získať pracovné zručnosti. Jej projekt Klienti Charity upratujú Trnavu patril v minulom ročníku PR medzi tie, ktoré verejnosť zaujali najviac.

Peniaze z participatívneho rozpočtu pomôžu v tomto roku zriadiť aj Detský ekošatník v Centre pomoci pre rodinu. Zelenú dostal i projekt Zaži trnavské remeslá, ktorý sa počas leta zameria na prázdninujúce deti a ich zmysluplné využitie voľného času. V meste by vďaka projektu Rodová aleja mala pribudnúť zeleň, plánuje sa tiež divadelný festival, podujatie s témou sebarozvoja a tiež aktivity zamerané na búranie predsudkov voči zdravotne znevýhodneným. V tomto roku vďaka Participatívnemu rozpočtu pre Trnavu vznikne na Coburgovej ulici nový komunitný priestor pre deti zo sociálne slabších rodín a okrem toho sa rozšíri činnosť Komunitného centra pre stredoškolákov.

Spomedzi investičných zadaní získal v roku 2018 najväčšiu podporu verejnosti návrh na vytvorenie mobilnej aplikácie Walk City – Špacírka Trnavou, ktorá turistom a určite aj domácim priblíži krásy nášho mesta. Na ďalších dvoch priečkach v septembrovom hlasovaní sa umiestnilo zadanie na bezpečnejšie parkovanie v areáli základnej školy v Modranke a vybudovanie prírodnej školskej záhrady v ZŠ s MŠ na Ulici Kornela Mahra.

„Záber projektov i zadaní z vlaňajška bol skutočne pestrý. Tematicky sa dotýkali kultúry, sociálneho života i verejného priestoru. Veríme, že aj tento rok Trnavčania ponúknu originálne nápady, ktoré zaujmú verejnosť a budú pre mesto i jeho obyvateľov prínosom,“ hovorí Vančová. O tom, ktoré návrhy sa v ďalšom roku zrealizujú, sa bude hlasovať na jeseň.

Aktuálne informácie o štvrtom ročníku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu nájdete na webe pr.trnava.sk a facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu.

Pridaj komentár