Trnavčania si prajú v meste viac zelene i opravu ihrísk, pribudli aj projekty pre seniorov

Na prvom verejnom stretnutí Participatívneho rozpočtu pre Trnavu, ktorého štvrtý ročník Mesto Trnava spustilo minulý týždeň, mohli občania opäť prezentovať svoje nápady, čo by v našom meste chceli uskutočniť.  

Do zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva, kde sa vo štvrtok 7. februára stretnutie konalo, prišli približne tri desiatky občanov, ktorí sa o participatívny rozpočet zaujímajú. Zastúpenie mali nielen študenti, mamičky, či seniori, ale aj rozličné občianske združenia, ktoré vítajú takúto možnosť získania finančných prostriedkov.

„Financie sú nevyhnutné na to, aby mnohé kluby a komunity v Trnave mohli rozvíjať svoju činnosť. Sme preto radi, že sme sa o tejto možnosti dozvedeli a môžeme sa do procesu participácie zapojiť,“ skonštatovala Lucia Oríšková Sabová z Komunitného montessori klubu Slnečnica. Ten svoju činnosť zameriava hlavne na deti, prostredníctvom participatívneho rozpočtu by však chceli montessori pedagogikou osloviť aj seniorov.

„Skôr narodených Trnavčanov sa týkali aj ďalšie nápady, ktoré na verejnom stretnutí odzneli, či už ide o vzdelávanie seniorov v informačných technológiách alebo tvorivé podujatia organizované v tzv. Klube umenia. Teší nás, že aktivít pre túto vekovú kategóriu postupne pribúda a že seniori neostávajú nepovšimnutí,“ zhodnotila Lenka Vančová, koordinátorka Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.

Nechýbali ani návrhy na zorganizovanie rôznych kultúrnych podujatí či tvorivých aktivít. Odznel nápad vytvoriť dokumentárny film o histórii najstaršieho trnavského hudobného klubu či organizovať pravidelné workshopy určené na opravu rôznych nástrojov a oblečenia. Podporu v participatívnom rozpočte hľadajú tiež organizátori mestskej trnavskej šifrovačky ŠČUL, ktorá spočíva v odhaľovaní tajuplných šifier a lúštení logických hádaniek. „Na stretnutí sa hovorilo aj o projekte zameranom na chov včiel v mestskom prostredí či o výsadbe stromov, do ktorej by sa zapojili aj samotní občania,“ prezradila Vančová ďalej.

Okrem občianskych projektov, v ktorých sa predpokladá účasť autora projektu i ďalších dobrovoľníkov, mohli obyvatelia povedať aj svoj návrh na investičné zadanie. To realizuje Mesto Trnava. „Išlo prevažne o nápady z oblasti verejného priestoru a zelene, týkali sa napríklad vybudovania alebo rekonštrukcie detských ihrísk v rozličných častiach mesta,“ skonštatovala Vančová. Kým rozpočet občianskeho projektu môže siahať najviac do výšky päť tisíc, pri zadaniach ide o sumu 50 tisíc eur.

Projekty i zadania sa budú realizovať  v roku 2020. Koľko peňazí na ne mestská samospráva celkovo uvoľní, sa rozhodne pri schvaľovaní  budúcoročného rozpočtu v novembri. Ešte predtým sa uskutoční septembrové hlasovanie. To určí víťazné poradie projektov i zadaní, podľa ktorého sa schválený balík financií prerozdelí.

Zoznam navrhovaných projektov a zadaní pritom ešte nie je definitívny, nápady stále môžu pribúdať. Občania, ktorí sa nemohli zúčastniť prvého verejného stretnutia, môžu totiž zavítať aj na ďalšie stretnutia, a to podľa komunity, do ktorej spadá ich nápad pre mesto – 19. februára sa uskutoční stretnutie komunity KULTÚRA, 21. februára SOCIÁLNE TÉMY, 5. marca komunita VEREJNÝ PRIESTOR A ZELEŇ a komunita RÔZNE sa stretne 7. marca. Začiatok je vždy o 17.30 hodine.

Aktuálne informácie o štvrtom ročníku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu nájdete na našej stránke a facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu.

 

 

 

Pridaj komentár