CHCEME

Popis

Projekt by chcel poskytnúť poradenstvo a pomoc rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii, s ktorou potrebujú poradiť, alebo uistiť. Potrebujú oporu a pomoc pri prechádzaní týmto obdobím. Ide napríklad o stratu jedného alebo oboch  rodičov, ťažké psychické alebo fyzické ochorenie v rodine, narodenie postihnutého dieťaťa, strata bývania, náhla strata zamestnania, prípadne keď majú v rodine dieťa, ktoré má špecifické potreby.

Cieľ

Cieľom projektu je odborná pomoc rodinám a tiež aj poskytnúť občanom a rodinám možnosť sprevádzania a podpory, keď už sami majú pocit, že je situácia nad ich sily, alebo sa nemajú s kým podeliť  o bremeno, ktoré ich ťaží.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Centrum pomoci pre rodinu – autor a koordinátor, ako aj realizátor projektu.

Problém a Riešenie

Rodiny prechádzajú počas svojho života rôznymi fázami a situáciami, kde potrebujú množstvo informácií, potrebujú sa zorientovať v nových podmienkach, alebo sa  stretávajú  s problémom, na ktorý nevedia nájsť optimálne riešenie. Nie vždy si vedia sami poradiť, riešia situáciu najlepšie ako vedia a niekedy toto riešenie ich situáciu ešte viac skomplikuje. Mnohé rodiny v ťažkých situáciách hľadajú pomoc na úradoch, kde sa však nedá situácia kompletne analyzovať s prihliadnutím na všetky okolnosti a členov rodiny, či už pre časové zaneprázdnenie úradov, alebo obmedzené kompetencie. Je to komplikované najmä ak ide o akútnu situáciu, kde nestačí poradenstvo, ale je potrebná konkrétna pomoc či sprevádzanie.

Rodina, ktorá sa ocitne v situácii, kde potrebuje pomoc má možnosť obrátiť sa na naše Centrum. V prvom kontakte sa porozprávame o situácii, ktorú prežívajú a môžeme navrhnúť viaceré možnosti pomoci:

  • sociálne poradenstvo, v oblasti hľadania zamestnania,
  • finančné poradenstvo – vybavenie dávok, splátkového kalendára, a iné.
  • poradenstvo v oblasti zvládania problémov s učením a správaním dieťaťa,
  • psychologická diagnostika (poruchy učenia) a terapia,
  • psychologické poradenstvo pre členov rodín.
  • pri rozpade rodiny môžeme ponúknuť mediáciu.

Pre koho je projekt

Pre rodiny v ťažkej životnej a sociálnej situácii alebo kríze.

Rozpočet

600 eur na vybavenie poradne, tlač propagačných materiálov (informačné letáčiky), diagnostické listy, odbornú literatúru a supervíziu poradcov.

MÁME

Projekt sa úspešne zrealizoval v novembri 2016

Z Participatívneho rozpočtu bolo pre tento projekt vyčlenených 600 eur, z ktorých sa zakúpila odborná literatúra a počítač, ktorý by mal Centru pomoci pre rodinu uľahčiť a zjednodušiť vykonávanie pomoci rodinám, deťom alebo ľuďom v ťažkej životnej situácii.

Počítač bude slúžiť na administratívne účely, ktoré uľahčia celkový proces od komunikácie s ľuďmi, cez zisťovanie informácii až po administratívne záležitosti.

realizácia projektu Participatívneho rozpočtu

Odovzdanie počítača Centru pre rodinu


Ako sme odovzdávali počítač a podpisovali darovaciu zmluvu


Darovacia zmluva podpísaná

 

Odbor sociálny oficiálne odovzdal Centru pomoci pre rodinu počítač, ktorý prevzali dňa 24. novembra 2016 na Mestskom úrade v Trnave.