CHCEME

Popis

Namaľovať niekoľko vodorovných značiek s bicyklom na časť chodníka, ktorá je určená pre cyklistov popri Trstínskej ceste. Práve na tomto úseku je cyklistický chodník vyznačený zvisle, nie však vodorovne.

Cieľ

Cieľom projektu je dať najavo používateľom chodníka popri Trstínskej ceste, chodcom a cyklistom, ktorú časť chodníka majú používať. Vodorovným vyznačením budú využívať „svoju“ časť, čím sa zvýši ich vzájomná bezpečnosť a cyklistom to umožní plynulejšiu a rýchlejšiu jazdu.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Bohuslav Lenghardt – predkladateľ, autor aj koordinátor projektu.

Problém a Riešenie

Popri Trstínskej ceste od križovatky s ulicou Pri kalvárii až po čerpaciu stanicu OMV je vedený cyklochodník spolu s chodníkom pre chodcov. Pri chodníku je umiestnené zvislé dopravné značenie, avšak na chodníku nie je vodorovným značením vyznačené, ktorá časť je určená chodcom a ktorá cyklistom. V súčasnej dobe chodník väčšinou využívajú chodci v celej šírke, nakoľko sú častejším používateľom chodníka, prípadne cyklisti jazdia po časti určenej pre chodcov. Takýmto používaním môžu vznikať kolízne a nebezpečné situácie.

Riešením by bolo práve pre zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, na chodník namaľovať značenie, na základe ktorého bude používateľom jasné, ktorá časť je určená cyklistom a ktorá chodcom. Značky je vhodné namaľovať na viacerých miestach pozdĺž chodníka popri Trstínskej ceste (konkrétne miesta nájdete v projektovej dokumentácii).

Pre koho je projekt

Používatelia chodníka popri Trstínskej ceste – chodci aj cyklisti.

Rozpočet

145 eur na farbu, štetce, kužele a šablóny.

MÁME

Projekt sa realizoval v septembri 2016

Na projekt bol stanovený rozpočet 145 eur, ktorý bol určený na farby, štetce, šablóny a kužele. Avšak z dôvodu veľkej dĺžky chodníka a dlhoročnej kvality vodorovného vyznačenia sa s podporou Mesta Trnava podarilo chodník vyznačiť v plnej miere. Chodník sa však neznačil tak, ako bolo pôvodne navrhnuté – ručné značenie dobrovoľníkov so štetcami, ale vyznačil sa špeciálnou technikou, ktorou sa značia všetky cyklochodníky v meste Trnava, ako aj iné vodorovné značenia v miestnej komunikácii.

pred a po

Pred a po vyznačení cyklochodníka.

Koordinátor projektu Bohuslav Lenghardt bol počas celého značenia pri projekte. Dokonca si sám vyskúšal vodorovné značenie so špeciálnou technikou, ako môžete vidieť na fotogrfiách.

Ako sa pracovalo na vodorovnom značení cyklochodníka.

V prvých dňoch od značenia boli ľudia s vyznačením spokojní. Cyklisti vedeli, ktorá je ich strana chodníka a nemuseli kľučkovať medzi chodcami, čo bolo pre oboch účasníkov chodníka nebezpečné. O frekventovanosti chodníka sme sa presvedčili priamo v deň vodorovného značenia, počas ktorého prešlo chodníkom niekoľko desiatok chodcov a cyklistov.

Úspečná finalizácia prác na chodníku a cyklochodníku.

Cieľom projektu bolo, aby sa často využívaný chodník chodcami aj cyklistami rozdelil na časť pre chodcov a časť pre cyklistov. Chodník sa vyznačoval počas Európskeho týždňa mobility v Trnave (16. až 22. septembra 2016) počas ktorého sa spravil prvý zelený náter a potom sa chodník označil bielymi piktogramami. Počas realizácie sa pristavovali chodci aj cyklisti, ktorým sa vizuálne riešenie veľmi páčilo.