CHCEME

Logo projektu Deti píšu deťom (príbehy)

Popis

Ide o prípravu pásma večerníčkov, ktoré budú odvysielané v internetovom Rádiu Bunker, a to pravidelne počas jedného mesiaca vždy vo večerných hodinách. Pásmo večerníčkov chce byť sériou príbehov, ktoré od základu vytvoria samotné deti. Veríme, že detský svet, jeho fantáziu a čaro totiž dokážu zachytiť najlepšie práve deti.

Tiež veríme, že z týchto príbehov napísaných talentovanými detskými autormi sa v mnohom dokáže poučiť i nejeden dospelý poslucháč, ktorému sa jeho neochvejnou snahou po dospelom a zodpovednom jednaní denne darí robiť množstvo kompromisov a výhodných rozhodnutí.

Jedným z posledných dôvodov, prečo sme sa rozhodli investovať množstvo energie a času do tejto vízie 9 ročnej Peťky (autorky celej myšlienky) je najmä viera v silu detského hlasu a posolstva v tomto svete, ktorý chceme svojim konaním meniť, prispôsobovať, kritizovať, prekombinovávať, občas z neho utekať a prikrášľovať ho, ale len máloktorí z nás v ňom vedia a chcú skutočne žiť.

Cieľ

Cieľom projektu a očakávanou zmenou je hlavne zmena vo vnímaní detskej tvorby ich najbližšími. Cieľom je deti podporiť v ich kreatívnej tvorbe a talente, a to verejným ocenením a všetkými spätnými väzbami, ktoré sa podľa predpokladu udejú pri prezentáciách na verejnosti, ako aj prezentáciou diel v streame Rádia Bunker. Rovnako aj ostatnými formami projekt prispeje k budovaniu zdravého sebavedomia detských autorov, prehĺbi interakcie v rámci rodín, prispeje k rozvoju gramatických zručností, pomôže rozvíjať fantáziu detských autorov a ponúkne priestor pre zmysluplnú zábavu.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Palo Vančo – koordinátor projektu

Spolukoordinátori – Ján Sivák, Jozef Lužák, Mário Gajarský, Marek Vančo, Eva Belánová a Roman Beňo.

Problém a Riešenie

Často sa stretávame s kritikou toho, že v súčasnej dobe deti trávia príliš málo času s rodinou (rodičmi, starými rodičmi, súrodencami). Tento fakt je vraj spôsobený najmä informatizáciou spoločnosti (deti s mobilnými telefónmi, iPodmi, za počítačom), ale aj zvyšujúcimi sa nárokmi na rodičov detí (pracovná doba, častá práca z domu, rodičia s mobilnými telefónmi, iPodmi a za počítačom). Ak by sme mali zhrnúť a opísať nami popisovaný problém, je ním hlavne nedostatočný priestor pre rozvoj talentu detí v rodinnej interakcii spôsobený napríklad aj nedostatkom vhodných príležitostí.

Riešenie je hlavne poskytnutím príležitosti pre rozvoj talentu (literárna tvorba) deťom v priamej interakcii s rodinnými príslušníkmi. Projekt Deti píšu deťom (príbehy) vytvára podmienky pre takýto rozvoj a interakciu ponúknutím možnosti deťom, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do projektu. Medzi ponúkané možnosti patrí hlavne priestor na webovej stránke Rádia Bunker, kde môžu byť uverejnené audio-nahrávky deťmi tvorených literárnych diel s pridaním hudobného “podmazu” tvoreného nadanými, najmä trnavskými hudobníkmi. Tieto audionahrávky budú po odvysielaní uložené v archíve Rádia Bunker na webe. Deti dostanú svoje nahrávky – príbehy na CD, ktoré môžu rozdať svojim rodiným príslušníkom a kamarátom, alebo ich predať na jednom z trnavských podujatí, z ktorých dostanú zaslúžený zisk za ich dielo.

Pre koho je projekt

Projekt je určený pre deti od 8 – 13 rokov, ktoré majú talent pre literárnu tvorbu, fantáziu a dostatočnú gramatickú zručnosť na to, aby dokázali samostatne, prípadne s asistenciou rodiča, príbuzného alebo iného dospelého vytvoriť rozprávkové príbehy. Príbehy formou večerníčkov budú pre vypočutie všetkých detí ale aj dospelých.

Rozpočet

4000 eur na nahratie CD, dizajn a grafiku CD, autorskú hudbu, honoráre pre muzikantov a animátorov (hlasy a zvuky) večerníčkov a ďalšie výdavky.

MÁME

Autorka projektu (9 ročná Peťka) a koordinátor Palo Vančo (jej ocko)

Realizácia projektu prebiehala počas jesene a zimy 2016.

Projekt je skvelou šancou pre deti, ktoré rady vymýšľajú, tvoria a píšu akékoľvek príbehy. Tie, ktoré sa do projektu zapojili, dostali možnosť ukázať svoj talent a písať pre ďalšie deti, ktoré si môžu príbehy alebo rozprávky kedykoľvek vypočuť na internetovej stránke (online a neskôr v archíve) www.godot.sk.

Nahrávanie príbehov deťmi

Ako sa nahrával jeden z ďalších skvelých príbehov

Občianske združenie Godot Projekt prevádzkuje už päť rokov Rádio Bunker v Trnave. Deťmi napísané príbehy ľudia z o.z. Godot Projekt doplnili o rôzne zvukové efekty, ktorými dotvorili ich atmosféru. Takéto príbehy potom najmä trnavskí hudobníci doplnili o muziku a príbeh sa tak stal večerníčkom. Takým, aký môžete bežne počuť v rozhlase. Rozdiel je, že autormi týchto príbehov nie sú veľkí, ale malí (deti). Večerníčky boli po dokončení odvysielané v internetovom vysielaní Rádia Bunker  (každý deň jeden príbeh) a uložené sú na webe rádia bunker v archíve, kde si ich záujemcovia môžu kedykoľvek vypočuť.

Ako to dopadlo

19 detí vytvorilo dokopy 21 príbehov. Jeden príbeh mal až 2 autorov a 3 príbehy napísala jedna šikovná slečna. Okrem auorov (detí) na príbehoch spolupracovalo spolu 7 interpretov, boli to predovšetkým ľudia čo načítavali príbehy za autorov a 4 muzikanti. Môžeme hovoriť o niekoľkých hodinách od vymýšľania príbehov, ich nahrávania, finálneho spracovania spolu so zvukmi, hlasmi a hudobnými efektami a čas strávený na príprave CD pre samotných autorov (deti).

Príprava nahrávania príbehov od mladých tvorcov.

Mimoriadne spomenutie si zaslúži aj základná škola v Modranke, ktorá na projekte participovala. Väčšina detí (autorov) bola práve z tejto školy, za čo môžeme vďačiť pani riaditeľke a pani zástupkyni ZŠ.

Ako deti tvoria príbehy pre deti.

Projekt bol prvý svojho druhu v Trnave, ktorý zapojil nie len do organizácie a realizácie, ale aj do tvorby krásnych príbehov niekoľkých Trnavčanov a Trnavčanky, talentované a šikovné deti.

Ambíciou projektu je v budúcom roku pokračovať a okrem CD nosičov vytvoriť z príbehov a rozprávok aj knižné publikácie s ilustráciami a vloženým CD na zadnej strane, na ktoré by ich autori a autorky mohli byť hrdí.

Pozrite si reportáž