CHCEME

Popis

Projek chce využiť už existujúcich betónových plochy na Hospodárskej a Kalinčiakovej ulici pre možnosť nástenných malieb street artu alebo grafitov. Podrobný zoznam stien je prílohou k tejto dokumentácii. Street artoví umelci by radi tieto staré a nevyužívané betónové plochy bývalých detských ihrísk využili pre svoje pouličné umenie, ako legálna forma street artu a oživenia bývalých detských ihrísk na sídliskách Trnavy.

Cieľ

Cieľom je dosiahnutie estetickejšieho, kvalitnejšieho a efektívnejšieho pomaľovania uvedených stien. Eliminácia protiprávneho konania osôb venujúcich sa takejto forme umenia. Vzhľadom na rôznorodosť a farebnosť malieb budú tvoriť vizuálny vzhľad priestoru a meniť ho.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Peter Svinčák – má dlhodobý záujem o umenie a je v osobnom styku s ľuďmi venujúcimi sa rôznym druhom umenia.

Problém a Riešenie

V lokalitách ulíc Kalinčiakova a Hospodárska existujú betónové plochy, tieto plochy sú pozostatkami z detských ihrísk a ich súčasné využitie nie je žiadne. Prostredie je znečistené, zarastené trávou a náletovými drevinami, spomínané plochy sú náhodne pomaľované grafitmi.

Riešením je poskytnutie týchto plôch pre výtvarné umenie, ako je street art alebo grafity. Plochy by boli prístupné pre verejnosť zaoberajúcu sa touto formou umenia počas celého roka. Povolenie by umelci na legálne street art a grafity umelci dostali od mesta.

Pre koho je projekt

Účelom je poskytnutie nových legálnych plôch pre ľudí venujúcich sa tejto forme umenia. Taktiež zoznámenie sa širokej verejnosti a obyvateľov sídlisk s ľuďmi tvoriacimi toto umenie, nakoľko na týchto plochách budú umelci legálne tvoriť svoje kresby počas dňa a verejnosť tak s nimi príde do kontaktu.

Rozpočet

450 eur na nákup farieb a propagačné materiály.

MÁME

Projekt sa realizoval počas víkendu 24. až 25. septembra 2016

Pred víkendom koordinátor projektu nastriekal na vybrané betónové plochy oznam, ktorým vytvoril tzv. živý plagát, počas ktorého víkendu a kedy sa začne s legálnym street artovým umením na bývalých betónových plochách. Celá udalosť prebiehala od dopoludnajších hodín počas víkendu a niektoré plochy sa tvorili aj niekoľko dní. Udalosť bola prístupná verejnosti.

Pred maľovaním betónových plôch – oznam priamo na mieste.

Počas akcie sa pri street artových umelcoch a grafiťákoch pristavili ľudia z okolia. Deti sedeli na tráve a pozerali sa, ako sa tvoria obrazce na starých betónových plochách.

A takto sa pracovalo počas niekoľkých slnečných dní.

Pozrite si, ako to vyzeralo na betónových plochách pred a po.

Pred a po 🙂

Pozrite si reportáž