CHCEME

Popis

Tančiareň pre seniorov chce vyplniť prázdny priestor v trávení voľného času seniorov v Trnave.  Trnavčania v pokročilejšom veku pociťujú deficit príležitostí na kultúrne a spoločenské vyžitie, ktoré by boli organizované iba pre ich vekovú kategóriu a zohľadňovali  by ich špecifické záujmy, predstavy a požiadavky. V meste nie je žiadne periodicky sa opakujúce podujatie, ktoré by umožňovalo spoločenské stretnutia všetkých starších ľudí, korí chcú a majú záujem.

Cieľ

Cieľom projektu je udržiavanie sociálnych kontaktov seniorov, zníženie pocitu odlúčenosti, ktoré hrozí v seniorskom veku a zároveň vytvoriť pre seniorov miesto, kde v diskusiách môžu vzniknúť nové podnety na ďalšie projekty pre túto vekovú skupinu Trnavčanov.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Žela Ondrušková – koordinátorka projektu, iniciátorka a dlhoročná predsedníčka Denného centra, organizátorka seniorských spoločenských podujatí

Dáša Ondrušková – koordinačná výpomoc v projekte

Milada Nováková, Marta Revesová, Anton Práznovský, Peter Ivančík – ďalší členovia

Problém a Riešenie

Problémom je, že seniori sa nemajú kde zabaviť v kruhu rovesníkov, okrem letných dychoviek v amfiteátri sa pre nich na úrovni mesta pravidelné podujatia takéhoto druhu neorganizujú. Menšie podujatia si pripravujú jednotlivé denné centrá, ale iba pre svojich členov (spolu je ich 1700).

Riešením je tančiareň, ktorá by bola otvorená všetkým trnavským seniorom, aj tým, ktorí do klubov nechodia (celkový počet seniorov je v meste asi 13.000), ale majú záujem spoločensky sa vyžiť. Tančiareň by bola spomienkou na obľúbené tanečné zábavy, ktoré táto generácia Trnavčanov rada navštevovala napr. v hoteli Imperiál.

Pre koho je projekt

Pre všetkých seniorov.

Rozpočet

2272 eur na prenájom priestorov, elektrika, voda, honorár vystupujúcich a propagačné materiály.

MÁME

Projekt odštartoval v septembri a pokračoval až do konca decembra 2016

Projekt Tančiareň pre seniorov sa odštartoval prvým tanečným kolom v nedeľu 18. septembra 2016 od 16. do 19. hodiny v kaviarni mestského amfiteátra v Trnave. Na prvé otvorenie prišlo viac ako 100 seniorov, ktorí sa zabávali, tancovali a diskutovali na oboch poschodiak kaviarne. Kapacita kaviarne bola 90 miest a koordinátori spolu spolu s ďalšími spolukoordinátormi a oragnizátormi projektu sa tešili tak veľkej účasti. Na prvé otvorenie prišiel aj primátor Mesta Trnava, ktorý si spoločne so seniormi zatancoval a porozprával sa pri dobrej hudbe od Duo Express a pri dobrej nálade.

Každonedeľné otvorenie tančiarni koordinátorkou projektu, pani Ondruškovou.

Zábava v plnom prúde

Tanec, posedenie a diskusia s rovesníkmi

Takto tančiareň pokračovala každú nedeľu okrem sviatkov od 16. do 19. hodiny v kaviarni mestského amfiteátra až do nedele 30. decembra 2016, kedy si seniori spoločne pripravili predsilvestrovskú zábavu a krásne ukončenie roku 2016.

Dobrá nálada v Tančiarni pre seniorov

Projekt je zaujímavým nápadom Trnavčanov, ktorí chceli umožniť pravidelné stretávanie sa seniorov, a to bez ohľadu, či sú z nejakého centra alebo klubu. Tančiareň pre seniorov je výbornou spomienkou pre všetkých seniorov, na hudbu ich mladosti, na spomienky so spoločnými priateľmi. Je to možnosť prísť, zatancovať si, porozprávať sa a zbaviť sa pre všetkých seniorov v Trnave a v okolí.

Pozrite si reportáž