CHCEME

Popis

Projekt by chcel oplotením a odčlenením plochy zo školského areálu ZŠ s MŠ Ul. I. Krasku 29, Trnava vytvoriť verejne dostupnú oddychovú zónu v mestskej časti Modranka (cca 90 m) pre širokú verejnosť aj počas vyučovania alebo zatvorenia školského areálu. Komunitný park by ponúkol verejne dostupnú plochu v príjemnom tieni už odrastených stromov pre všetky vekové kategórie: seniori, rodičia, žiaci, deti, mamičky na materskej dovolenke. Komunitný park sa bude môcť využívať ako oddychová zóna a vznikne aj priestor na kultúrno-spoločenské akcie pre širokú verejnosť v mestskej časti Trnava – Modranka.

Cieľ

Cieľom projektu je revitalizácia a sprístupnenie (okolo 90 m2) plochy pre širokú verejnosť. Novovzniknutý priestor bude fungovať ako komunitný park, ktorý sa bude môcť využívať ako oddychová zóna a  priestor na kultúrno-spoločenské akcie pre širokú verejnosť v mestskej časti Trnava – Modranka.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Juraj Šarmír – koordinátor projektu, predseda VMČ č. 6 – Modranka, predseda OZ ZRPŠ

Ing. Marián Štrbo – predseda klubu Seniorov Modranka

PaedDr. Adriana Jančichová – riaditeľka ZŠ s MŠ Ul. I. Krasku 29

Bc. Lenka Bagin – Hornáčková – člen VMČ č. 6 – Modranka, mamička na MD

Problém a Riešenie

V mestskej časti Trnava – Modranka sa nenachádza žiadny verejný park. Nevyužívanú časť školského areálu žiakmi ZŠ a MŠ na ulici I. Krasku je možné využiť ako verejne dostupnú oddychovú zónu pre širokú verejnosť.

Oplotením časti areálu ZŠ s MŠ je možné premeniť aktívne nevyužívanú plochu na Komunitný park.

Komunitný park sa bude môcť využívať ako:

  • oddychová zóna na rozvoj komunitných a susedských vzťahov,
  • priestor na usporiadanie kultúrno-spoločenských akcií pre širokú verejnosť a miestnych organizácií (dychová hudba Modrančana, Folklórny súbor Modrančanka, Detský folklórny súbor, Klub Seniorov, ZRPŠ),
  • priestor na stretávanie mamičiek na materskej dovolenke,
  • priestor pre rodičov a žiakov pred začiatkom aj po skončení vyučovania.

Pre koho je projekt

Široká verejnosť, Klub seniorov, mamičky na materskej dovolenke, rodičia a žiaci ZŠ s MŠ.

Rozpočet

5000 eur na oplotenie, betónovanie, chodník a mobiliár .

MÁME

Projekt sa úspešne zrealizoval v decembri 2016

Z Participatívneho rozpočtu bolo pre tento projekt vyčlenených 5000 eur, z ktorých sa zabezpečilo oplotenie (cca 90 m2) zelenej plochy na území školského areálu ZŠ s MŠ Ul. I. Krasku 29 v mestskej časti Trnava – Modranka, ktorá bude slúžiť ako Komunitný park pre verejnosť a teda všetky vekové kategórie. V budúcom roku sa park doplní o lavičky, prípadne mobiliár.

oplotenie okolo zelenej plochy komunitného parku

Komunitný park v Modranke

V roku 2016 sa začalo s oplotením novovznikajúceho Komunitného parku, do ktorého na jar 2017 pribudne aj mobiliár – tri kusy stolíkov s lavičkami po oboch stranách.

Ukážka mobiliáru, ktorý pribudne na jar 2017 do komunitného parku

Na už osadenom plote si deti zo ZŠ a MŠ ul. I. Krasku 29 v Modranke vyzdobili plot zo strany školy práve takýmito farebnými zimnými kresbami, ktoré ich na plote každé ráno privítajú.

zimná výzdoba na oplotení parku, práve od detí ZŠ a MŠ v Modranke

Trávnatá plocha s odrastenými stromami spôsobuje v parku tienisté miesta, kde si môžu obyvatelia Modranky kedykoľvek odpočinúť. Park bude mať vchod z dvoch strán, a to z ulice – pre verejnosť a aj z areálu základnej a materskej školy, práve pre deti, ktoré ju navštevujú.