CHCEME

Popis

Snahou projektu je uskutočniť komplexnú úpravu okolia našej ulice, od revitalizácie zelene, vybudovania oddychových zón s lavičkami a detského ihriska až po oplotenie a revitalizácia okolia kontajnerov na komunálny odpad a neskôr vybudovanie chýbajúcich parkovacích miest a oprava rozbitých častí ciest.

Cieľ

Cieľom projektu je revitalizovať a modernizovať celkové prostredie Slovanskej ulice, čím sa zvýši úroveň bývania na tejto ulici.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Ondrej Štefánik a Denisa Štefánik – koordinátori projektu. A ďalší – Eduard Brodňan a Jozef Pončák.

Problém a Riešenie

Okolie bytových domov na ulici Slovanská je dlhodobo bez ucelenej revitalizácie:

  • zeleň je voľne rastúca bez potrebných úprav
  • chýbajú oddychové zóny s lavičkami pre obyvateľov a detské zóny
  • okolie kontajnerov na komunálny odpad je zanedbané
  • parkovacie miesta sú v zlom stave, je potrebné vybudovať zjednotený typ parkovacieho miesta
  • niektoré časti prístupových ciest sú v havarijnom stave

Riešenie: Navrhneme úpravu a potrebnú novú výsadbu v oblasti zelene, vybudujú sa chýbajúce oddychové zóny s lavičkami pre obyvateľov a detské zóny, ďalej okolie kontajnerov na komunálny odpad by sa malo oplotí a vyasfaltovať. Rovnako aj parkovacie miesta sú v zlom stave, je potrebné vybudovať zjednotený typ parkovacieho miesta a niektoré časti prístupových ciest sú v havarijnom stave, ktoré by bolo neskôr potrebné opraviť.

Pre koho je projekt

Obyvatelia Slovanskej ulice, ako aj jej návštevníci.

Rozpočet

5000 eur na úpravu zelene a potrebnú novú výsadbu a vybudovanie odychových zón s lavičkami pre obyvateľov, ako aj detské zóny.

MÁME

Projekt Revitalizácia Slovanskej ulice sa v roku 2016 nerealizoval

Jediný projekt pilotného ročníka zo všetkých 15 projektov Partcipatívneho rozpočtu 2016, ktorý sa nezrealizoval. Dôvodom prečo sa nezrealizoval boli majetkoprávne vzťahy, ktoré nedovolili Mestu Trnava, aby urobilo akékoľvek zmeny (či už v oblasti zelene, vybudovania detských zón alebo oddychových zón) na pozemku, ktorý patrí do súkromného vlastníctva.

Aj napriek snahe Mesta Trnava a výzve viacerých majiteľov oblasti Slovanskej ulice sa nepodarilo presadiť zmeny, ktoré tento projekt navrhoval a teda nebol možný žiadny zásah na súkromný pozemok Slovanskej ulice.

Aj vďaka takejto prvotnej skúsenosti sa vieme v rámci ďalších projektov participatívneho rozpočtu poučiť, aby sa všetky prekladané projekty vopred overili a prekonzultovali s viacerými odbormi a pracovníkmi Mestského úradu v Trnave, ktorý nás vopred upozorní na možné komplikácie, alebo ako v tomto prípade bohužial nemožnosť realizovať projekt.