CHCEME

Popis

Projekt chce motivovať, vzdelávať a informovať a to prostredníctvom viacerých kanálov a možností.

Pre motiváciu občanov k separovaniu, prípadne nevytváraniu odpadu budú vytvorené a nainštalované na zberné nádoby informačno-edukačné grafiky. V meste budú taktiež vytvorené náučné chodníky, ktoré budú inšpirovať a motivovať smerom k rozumnému nakladaniu s odpadovými materiálmi, prípadne predchádzať ich tvorbe.

Vzdelávaním sa budeme snažiť vybudovať návyky u najmenších, zaujať mladých a podporiť  činnosti dospelých, tým že budú vytvorené inšpiratívne diela (pexeso, peňaženky, tašky), ktoré budú vo finálnej fáze projektu prostredníctvom súťaží a podujatí šírené medzi občanov.

Informovať a oboznámiť aj širšiu verejnosť sa budeme snažiť na podujatí Trnavský Rínek v infostánku. A rovnako aj všetky vytvorené materiály šíriť cez internet, prostredníctvom priamej kampane a odvodenej medializácie.

Cieľ

Cieľom projektu je prostredníctvom troch rôznych kanálov motivovať, vzdelávať, informovať a inšpirovať, čo najširšiu základňu občanov, smerom k minimalizácii odpadovej stopy. Zvýšiť povedomie občanov mesta Trnava o dopadoch zmesových kontajnerov, vyvolať diskusiu a verejný záujem o efektívnu recykláciu a poskytnúť informácie o možnostiach ako predchádzať tvorbe odpadu.

Autor – koordinátor a členovia projektu

Jakub Vríčan – koordinátor projektu

OZ ČistáLáska – Know-how v oblastiach zberu, recyklácie a netvorenia odpadu, tvorba a prezentácia inšpiratívnych diel, personálne zastúpenie, priama propagácia

OZ Bronco – Kreatíva a tvorba diel, personálne zastúpenie, priama propagácia

Problém a Riešenie

V súčasnosti je spaľované a skládkované obrovské množstvo odpadu, ktoré by bolo možné recyklovať,  kompostovať, prípadne vôbec nevytvoriť. Odpad končí v nádobách so zmesovým odpadom kvôli nevedomosti, nezáujmu a neinformovanosti obyvateľov mesta Trnava.

Riešením je poskytnúť občanom informácie, zvýšiť verejný záujem, vyvolať diskusiu a inšpirovať k efektívnemu zberu a recyklácii odpadov. Oboznámiť verejnosť s dôsledkami zberu odpadu do zmesových kontajnerov a možnostiach ako predísť tvorbe zbytočného odpadu. Riešením je motivácia vo forme dlhodobej a cielenej kampane vedúcej k verejnému záujmu a ďalším aktivitám mesta i samotných občanov.

Pre koho je projekt

Verejnosť – deti (memorácia prostredníctvom pexesa v škôlkach), mládež (možnosť vyhrať vzdelávacie diela) Dospelí (možnosť vyhrať inšpiratívne nákupné tašky a peňaženky).

Rozpočet

4200 eur na nálepky na kontajneroch, náučný chodník, pexeso, peňaženky a tašky + aktivity spojené s prezentovaním myšlienky.

MÁME

“Začni od seba” .. hlavná myšlienka a heslo projektu

 

Projekt Participatívneho rozpočtu 2016 Vedomá Trnava oficiálne a verejne odštartoval na Trnavskom rínku v sobotu 15. októbra. Začni od seba je hlavná myšlienka a motivácia projektu, ktorý v rámci rozpočtu 4200 eur zrealizoval veľké množstvo vecí. Vytvorené boli informačno – vzdelávacie materiály, ktoré človek môže vyhrať, dostať a šíria celkovú myšlienku o nevytváraní a separovaní odpadu. Ide napríklad o pexeso pre deti, ekologické tašky, peňaženky z recyklovaného odpadu (prázdnych krabíc od džúsov), alebo zaujímavý komix pre malých aj veľkých.

pexeso a komix pre malých aj veľkých o separovaní odpadu

eko – tašky na bežné nosenie a nákup + ručne vyrábané peňaženky z krabíc od džúsu

Hlavná aktivita, ktorú môžete navštíviť na Trnavskom rínku

Nevytvor odpad “ukáž hrnček” a dostaneš odmenu. Vezmite si z domu vlastný pohár na nápoje alebo šálku na kávu alebo misku s príborom alebo čokoľvek iné, vďaka čomu nevytvoríte počas akcie žiadny odpad. Nevytvorte odpad a ukážte v stánku napríklad váš hrnček z kávy (ktorý potom nevyhodíte) a dostanete od Vedomej Trnavy ručne šitú a potlačenú plátenú tašku alebo ručne vyrábanú peňaženku z nápojového kartóna, ktorú si pre vás ľudia z projektu pripravili.

A takto to dopadlo

Ľudia, ktorí začali od seba a na akcii Trnavský rínek nevytvorili žiadny odpad

 

V rámci projektu sa bude v roku 2017 ešte tvoriť náučný chodník, ktorý si všimnete v rámci Trnavy a bude vás viesť k seprovaniu a nevytváraniu odpadu. Ľudia z Vedomej Trnavy plánujú na školách motivovať deti pexesom a projekt bude aj svojimi ďalšími aktivitami pokračovať v celom roku 2017.

Pozrite si reportáž