CHCEME

Cieľ projektu

Spájať cestovateľov na bicykli a cykloturistov a poskytnúť im priestor na vlastnú prezentáciu.

Problém

Na Slovensku je veľmi málo podobných festivalov, kde sa prioritne venuje priestor cestovaniu na bicykli. Z času na čas sa podobné prednášky zaradia do programu iných cestovateľských festivalov, ale vzhľadom k narastajúcemu počtu cykloturistov a cestovateľov na bicykli rastie aj dopyt po podobných podujatiach a tento priestor je nepostačujúci.

Riešenie

Festival vytvára potrebný priestor na prezentáciu cyklocestovateľov a pre komunitu.

Cieľová skupina

Pre všetky vekové kategórie, pre nadšencov turistiky, cestovania, cyklistiky, ale aj prírody a zdravého životného štýlu

Rozpočet

  • Mediálna kampaň: reklama v tlači – cyklistických časopisoch, reklamných novinách, reklama v elektronických médiách, grafické práce na tvorbe kampane …. 230 €
  • Pozvaní hostia festivalu: odmena za prednášku, cestovné výdavky, občerstvenie pre hostí, ubytovanie pre hostí …. 360 €
  • Tlačené materiály: veľkoplošný banner festivalu s konštrukciou (opakované využitie), plagát festivalu (A3, A4), booklety, brožúry, fotografie a program …. 665 €
  • Ceny do súťaže a pre hostí: cyklistické komponenty rôzneho charakteru, reklamné predmety – odznaky, nálepky, bezpečnostné prvky …. 270 €
  • Workshop: doprava a prenájom bicykla s výbavou, flipchart + výbava (opakované využitie), lektor …. 175 €

SPOLU: 1 700 €

MÁME

Projekty tohto ročníka sa začnú realizovať v druhej polovici roka 2017.