CHCEME

Cieľ projektu

Priniesť na Trojičné námestie bezplatný denný program multimediálneho festivalu plný prednášok a workshopov.

Problém

Zameriavame sa na organizáciu multimediálnych podujatí, ktoré predstavujú moderný formát slovenských a zahraničných vystúpení umelcov spájajúci dynamický zvuk, audiovizuálnu show, tanečné a akrobatické vystúpenia. Tvoríme hudobno-vizuálny event s nosnou myšlienkou zdieľania jedinečnosti a jedinečných zážitkov.

Zámerom projektu je vytvorenie multimediálneho podujatia prinášajúceho inteligentnú zábavu, ktorú môže nájsť náročný divák v zahraničí, ale na Slovensku v takomto rozmere absentuje. Špecifikom festivalu je koncept, v ktorom je každé hudobné vystúpenie doprevádzané audiovizuálnou show a videomappingom, ktorý je premietaný na vonkajšie steny mestskej veže na Trojičnom námestí v Trnave. Videomapping je ohurujúca forma moderného vizuálneho umenia, ktorá je založená na využívaní viacerých projektorov. Projektory premietajú na steny budovy najrôznejšie grafické prvky a animácie, a tak vytvárajú jedinečnú vizuálnu atmosféru a umelecký presah projektu, ktorým sa Lovely Experience odlišuje od tradičných hudobných podujatí.

Okrem večerných vystúpení ponúka Lovely Experience aj denný progam. Počas dňa sa na Lovely Experience predstavia niekoľkí inšpiratívni spíkri v blokoch prednášok. Nové vedomosti nezostanú však len v teoretickej rovine.

Po skončení prednášok budú mať návštevníci podujatia možnosť zapojiť sa aj na praktických workshopoch. Všetky prednášky, workshopy a koncert prinesieme bezplatne pre všetkých obyvateľov Trnavy. Doplníme tak vzdelanostný odkaz podujatia a sprístupníme nové vedomosti širokej skupine návštevníkov.

Riešenie

Špecifikom festivalu je koncept, v ktorom je každé hudobné vystúpenie doprevádzané audiovizuálnou show a videomappingom, ktorý je premietaný na vonkajšie steny budovy mestskej veže na Trojičnom námestí v Trnave. Videomapping je ohurujúca forma moderného vizuálneho umenia, ktorá je založená na využívaní viacerých projektorov. Projektory premietajú na steny budovy najrôznejšie grafické prvky a animácie, a tak vytvárajú jedinečnú vizuálnu atmosféru a umelecký presah projektu, ktorým sa Lovely
Experience odlišuje od tradičných hudobných podujatí. Okrem vizuálneho umenia je podujatia výnimočné tzv. “Silent Disco”, ktorá sa uskutoční po odohratí hudobného programu od 22:00. Pri Silent Disco dostane každý návštevník od produkčného tímu slúchadlá a môže si pri počúvaní vybrať z niekoľkých DJ Setov. Takáto forma zábavy je veľmi populárna medzi mladou generáciou v zahraničí, pričom odlíšením od tradičných DJ vystúpení je súčasné tancovanie návštevníkov na rôznu hudbu naraz.

Lovely Experience 2017 sa nespája len s večernou zábavou. Náročný divák sa môže cez deň zapájať do niekoľkých vzdelávacích aktivít. O svoje vedomosti a skúsenosti z praxe sa podielia: Martin Bruncko, Lenka Madudová, Dáša Černá Gajdošová, Martin Lajprík, Tomáš Bartalský a ešte oveľa viac išpiratívnych osobností z oblasti osobnostného rozvoja, nenásilnej komunikácie a praktických návodov na úspech.

Martin Bruncko: „Život bez jedla” ako úspešný podnikateľ, zakladateľ vydavateľstva, športovec? Martin Bruncko búra všetky mýty!

Lenka Madudová: Intuícia v každodennom živote. Lenka Madudová ťa v praxi naučí ako „Vidieť bez očí“.

Dáša Černá Gejdošová: Ako využiť svoj potenciál naplno? Dáša Černá Gejdošová ti pomôže objaviť tvoje silné stránky a ukáže, ako ich zapojiť do tvojho života.

Martin Lajprík: „Lovely“ realita? Autohypnózou si vieme poradiť s naším strachom, zlozvykmi, či nepríjemnými zážitkami. To všetko zažiješ pod koučingom skúseného Martina Lajpríka.

Tomáš Bartalský: Profesionálny skicross a práca programátora? Tomáš Bartalský programuje appky a stíha aj ako jediný Slovák trénovať na olympiádu v lyžiarskej disciplíne skicross.

Cieľová skupina

Našou cieľovou skupinou je moderný mladý človek so záujmom o inovácie a inteligentnú
zábavu, ktorého neuspokojujú eventy bez myšlienky, rád objavuje a aktívne vyhľadáva nové trendy. Je náročným návštevníkom a obľubuje zábavu, ktorá prináša hodnotu.

Z hľadiska vekovej kategórie je festival zameraný na mladých ľudí vo veku od 17 do 46 rokov.

Rozpočet

Výdavky projektu (21 168,00 €)

 • Honoráre účinkujúcich 7 119,00
 • Výroba animácií a vidomappingu  460,00
 • Nájom/prenájom techniky na realizáciu projektu (ozvučenie, osvetlenie, videomapping) 5 100,00
 • Zabezpečenie oplotenia 750,00
 • Cestovné náklady na dopravu účinkujúcich 1 920,00
 • Propagačné materiály a publicita 5 319,00
 • Ubytovanie 500,00

Predpokladané príjmy (21 168,00  €)

 • Vlastné (predpokladané výnosy z predaja vstupeniek) 4 200,00
 • Spolu požadovaná dotácia z participatívneho rozpočtu – denný program 5 000,00
 • Ozvučenie 1 200,00
 • Osvetlenie 1 300,00
 • Propagačné materiály a publicita 2 500,00
 • Sponzorské a iné 16 968,00

SPOLU: 5 000 €

MÁME

Projekty tohto ročníka sa začnú realizovať v druhej polovici roka 2017.