CHCEME

Cieľ projektu

Poskytnutie priestoru pre stretávanie sa rodín, ktoré majú dieťa s postihnutím. Vytvorenie aktivít pre deti za pomoci dobrovoľníkov, ktorí budú ako asistenti pre deti s postihnutím. Zapojenie zdravých súrodencov detí. Rodičia sa môžu navzájom spoznať, vymeniť si skúsenosti a informácie, poradiť si navzájom. Mladí ľudia s postihnutím poskytnú rodičom menších detí svoje skúsenosti, zručnosti a overené riešenia ich životných situácií.

Problém

Rodiny s deťmi s postihnutím majú obmedzené možnosti trávenia voľného času. Je pre ne a ich deti ťažké zapojiť sa do bežne dostupných aktivít, pretože potrebujú prispôsobené podmienky i podporu asistentov. Pri našich aktivitách ponúkneme rodičom pomoc mladých ľudí, ktorí sú ochotní stráviť a absolvovať s deťmi s postihnutím rôzne voľnočasové aktivity, ktoré vieme prispôsobiť potrebám detí.

Riešenie

Ponúknuť rodinám s deťmi s postihnutím priestor, kde môžu prísť so svojim dieťaťom a zmysluplne stráviť voľný čas rôznymi aktivitami. Rodičia, deti  i dobrovoľníci sa navzájom spoznajú, čím sa predíde sociálnej izolácii detí i rodín. Mladí ľudia získajú reálnejší pohľad na potreby rodín s deťmi so zdravotným postihnutím. Mladí ľudia s postihnutím využijú svoj potenciál na podporu rodín s mladšími deťmi s postihnutím.

Cieľová skupina

Rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím – vytvorenie neformálnej svojpomocnej skupiny.
Mladí ľudia bez postihnutia- zmysluplne strávený čas.
Aktívni mladí ľudia  so zdravotným postihnutím – získavanie zručností s plánovaním a organizáciou, odovzdávanie svojich skúseností a zručností mladším deťom i ich rodičom.

Rozpočet

Potreby na tvorivé aktivity s deťmi:

  • Farebné papiere, farby na sklo, na tvár, na textil …  500 eur
  • Športové pomôcky a náčinie … 1 000 eur
  • Prenájom priestorov na stretávanie sa v prípade nepriaznivého počasia … 300 eur
  • Príspevok pre koordinátora projektu a aktivít … 500 eur

SPOLU: 2 300 €

MÁME

Projekt Aktívne strávený voľný čas odštartoval 26. augusta 2017 sériu zaujímavých voľnočasových podujatí pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím.

Návštevníkom sa na nich venovali ochotní a usmiati dobrovoľníci, s pomocou ktorých strávili deti a ich rodiny príjemný deň plný pestrých aktivít.

Vďaka tomuto podujatiu podporenému z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017 sa mohli a budú môcť aj naďalej stretávať rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím. Nemenej dôležitým zámerom projektu je ukázať verejnosti, že ľudia s postihnutím sú jej normálnou súčasťou a akékoľvek predsudky sú zbytočné.

Pozrite si reportáž MTT z prvého stretnutia v auguste:

Termíny stretnutí v rámci projektu Aktívne strávený voľný čas:

Ak chcete byť v obraze a sledovať najaktuálnejšie informácie o projektoch podporených z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu, sledujte facebookovú stránku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.