CHCEME

Anotácia

Športovanie detí a rodičov za účelom trávenia spoločného času, rekreácie a nadväzovania nových priateľstiev v komunite, je nadstavbovým programom Centra pomoci pre rodinu. V poradni  pomáhame rodinám v ťažkej životnej situácii aj ľuďom, ktorí nemajú rodinu a preto sa v núdzi obracajú na nás. Stretávame sa s rôznymi problémami a nie vždy pomôže poradenstvo, alebo materiálna pomoc.

Správne nasmerovaná aktivita, trávenie spoločného času s ľuďmi, športovanie a nadväzovanie nových priateľstiev pomáha znovu obnoviť životnú rovnováhu rodín aj jednotlivcov.

Telocvičňa dvakrát v týždni pravidelne pre rodiny s deťmi bude vytvárať priestor pre športovanie najmä na jeseň a v zime.

Cieľ projektu

Možnosť pre športovanie detí a rodičov, vytváranie prostredia pre rozvoj vzťahov v komunite.

Problém

V Trnave najmä v zimných mesiacoch je stále ešte málo možností na športovanie, ktoré nie je zamerané na výkon, ale je skôr rekreačnou aktivitou rodín. Mnoho rodín, ktoré prichádzajú s problémami, alebo sú sociálne slabšie potrebujú okrem poradenstva a pomoci často aj trochu inú pomoc, napríklad spoznať komunitu a rozvíjať vzťahy.

Riešenie

Ak žijete z minimálnej mzdy prvé čo vynecháte v živote je šport, zábava a kultúra. A keďže nie len z chleba žije človek, títo ľudia často potrebujú v živote posunúť aj k týmto aktivitám a následne  to pomáha pri riešení ich situácie. Zo skúseností vieme, že aj mnohým deťom, ktoré k nám prichádzali do poradne popri psychologických sedeniach najviac pomohlo zaradiť sa do neformálnej skupiny a športovať. Preto by sme chceli vytvoriť viac možností sprostredkovať rodinám športové aktivity a využívať telocvičňu pre športovanie rodín.

Cieľová skupina

Projekt bude slúžiť rodinám a klientom Centra pomoci pre rodinu, ale aj rodičom, ktorý chcú spolu s deťmi tráviť čas športovaním, nie na výkon, ale len pre zábavu a potešenie.

Rozpočet

  • Prenájom telocvične júl – november 22 týždňov x 4 hodiny = 88 hodín x 8 €/hod. …  spolu 704 €
  • Športové potreby a hygienické potreby … spolu 96 €

SPOLU: 800 €

MÁME

Buďme spolu, buďme tím je telocvičňa pre rodiny a klientov Centra pomoci pre rodinu.
Vo štvrtok a v piatok od 18.00 sa v telocvični pravidelne stretávajú dva tímy, aby si spoločne zašportovali.

Takto, vďaka participatívnemu rozpočtu, môže Centrum pomoci pre rodinu rozšíriť svoje preventívne programy.
V tejto aktivite budeme pokračovať až do konca roka.

Ak chcete byť v obraze a sledovať najaktuálnejšie informácie o Buďme spolu, buďme tím i ostatných projektoch podporených z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017, sledujte facebookovú stránku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.