CHCEME

Anotácia

Víkendový workshop pre deti v náhradných rodinách a odborné vzdelávanie pre ich náhradných rodičov.

Cieľ projektu

Odľahčenie ťažkostí prijatých detí v náhradných rodinách pomocou arteterapeutických workshopov spojené s načerpaním nových síl a inšpirácií pre celé náhradné rodiny.

Problém

Náhradní rodičia a ich deti sa stretávajú jedenkrát do mesiaca v prenajatých priestoroch ako svojpomocná skupinka rodičov a ako svojpomocná skupinka detí s vedením dobrovoľníkov – študentov pedagogickej fakulty a fakulty sociálnej práce. Kluby náhradných rodín slúžia ako svojpomocná skupinka a toto stretávanie je vynikajúci spôsob na zdieľanie medzi sebou ako náhradných rodičov, tak i detí.

Problémy detí v náhradných rodinách sú častokrát špecifické, preto zvládanie nárokov si vyžaduje priebežné vzdelávanie adoptívnych, pestúnskych aj profesionálnych rodičov. Z tohto dôvodu sú na kluby prizývaní odborníci podľa potrieb rodičov, na podporu vzťahov a odstránenie ťažkostí opustených detí. Napriek tomu rodičia cítia potrebu častejšieho stretávania sa na dlhší čas, ako na tri hodinky v mesiaci.

Riešenie

Túto potrebu by si rodičia mohli naplniť počas pobytového stretnutia, kde je omnoho väčší priestor na vzájomné zdieľanie, nehľadiac na to, že pre rodičov je k dispozícii odborník, príp. viac odborníkov z oblastí, ktoré sa bytostne dotýkajú témy náhradná starostlivosť.

Kým sa rodičia budú venovať vzdelávaniu, pre ich deti je vytvorený priestor na pestré workshopy. Na nich môžu rozvíjať nielen svoje zručnosti, ale veľkú úlohu zohráva dôležitý faktor zdieľania medzi sebou a zábavnou formou môžu odstraňovať vlastné negatívne postoje k životu.

Možnosť zúčastniť sa takéhoto pobytu náhradné rodiny veľmi rady privítajú, pretože sa väčšinou starajú o viac detí a možností  prihlasovať svoje deti na rôzne voľnočasové aktivity je častokrát obmedzená ich finančnými prostriedkami.

Cieľová skupina

Náhradné rodiny vo všetkých formách náhradnej starostlivosti žijúce v Trnave a okolí.

Rozpočet

Ubytovanie 12 + 2 dosp. + 14 detí + 4 dobrovoľníci 32 os/á 24 € (2 noci á 12 €) =7 68 €
Cestovné pre lektora, organizátora a dobrovoľníkov 6 os/á 22 € (spiatočný lístok) = 132 €
Strava pre lektora, organizátora a dobrovoľníkov 6 os/á 20 € = 120 €
Prenájom konferenčnej miestnosti 2x 50 € = 100 €
Odmena lektora 2 x 50 € =100 €
Kreatívny materiál na workshopy 200 €
Odborná literatúra 10 kníh cca 20 € = 200 €

SPOLU: 1 620 €

MÁME

Ako vyzerá život rodičov, ktorí si svoje deti osvojili, alebo ich majú v pestúnskej starostlivosti?

Diskusný večer na tému náhradné rodičovstvo sa uskutočnil v sobotu 21. októbra 2017 o 18.00 hod. na Štefánikovej 5.

Rodiny, ktoré si svoje deti osvojili, alebo ich majú v pestúnskej starostlivosti, čakal bohatý program, v ktorom bol priestor na odborné aktivity aj oddych.

Sobotný deň bol zakončený diskusným večerom s názvom Každé detstvo potrebuje.

Súčasťou večera bola aj putovná výstava fotografií OZ Návrat Najviac zo všetkého.

 

Vďaka patrí aj RELAX AQUA & SPA v Trnave, ktoré pomohlo s organizáciou podujatia a zabezpečilo časť aktivít vo svojich priestoroch.

Pozrite si aj reportáž MTT

Ak chcete byť v obraze a sledovať najaktuálnejšie informácie o tomto aj ostatných projektoch podporených z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017, sledujte facebookovú stránku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.