CHCEME

Cieľ projektu

Vybudovanie verejného detského ihriska na Kopánke

Problém

Na Kopánke nie je žiadne verejné detské ihrisko (ani staré) a jednoznačne tam chýba. Pre zdravý vývoj detí sú pohybové aktivity nevyhnutné. Tiež tu chýba zóna, kde by sa stretávali rodičia s malými deťmi.

Riešenie

Na pozemku medzi Ktš Tyrnavia a bytovkami vybudovať detské ihrisko.  Ide o pozemok C 4772/3 vo vlastníctve mesta Trnava.  Vzhľadom na skutočnosť, že by išlo o verejné detské ihrisko, prvky musí vyrobiť firma, ktorá má na svoje výrobky potrebné certifikáty.  Viď priloženú cenovú ponuku.

Cieľová skupina

Prioritne je projekt určený pre rodiny s deťmi.  Po vybudovaní detského ihriska by vznikla zóna, kde sa môžu stretávať rodiny s deťmi. Deti sa môžu spolu hrať a socializovať sa.

Rozpočet

Informáciu doplníme čoskoro.

NEMÁME 🙁

S realizáciou ihriska na Kopánke sa malo začať v druhej polovici roka 2017. Projekt sa však napokon stretol s nesúhlasom tamojších občanov, ktorí mestu adresovali petíciu proti výstavbe ihriska. Tú mesto akceptovalo.