CHCEME

Cieľ projektu

Revitalizácia a sprístupnenie dvora pri Kultúrnom dome Modranka pre verejnosť na kultúrno spoločenské akcie.

Problém

Priestor dvora pri Kultúrnom dome v Modranke je v súčasnej dobe nevyužívaný a zanedbaný.

Riešenie

Vybudovanie oplotenia a vstupnej brány

Cieľová skupina

Projekt je určený pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií, účastníkov kultúrno-spoločenských akcii v KD. Cez deň bude Obecný dvor otvorený pre verejnosť a bude slúžiť ako priestor na trávenie voľného času aj mimo podujatí, ktoré sa konajú v KD Modranka.

Rozpočet

  • vybudovanie oplotenia od susedného pozemku
  • vybudovanie oplotenia od dvora správcu KD
  • vstupná brána

SPOLU: 5 000 eur

MÁME

Projekty tohto ročníka sa začnú realizovať v druhej polovici roka 2017.