CHCEME

Cieľ projektu

Prostredníctvom prednášok a workshopov priblížiť mládeži základy stavebných prác, prácu s betónom ako materiálom a nielen zdôrazniť silu komunitných projektov, ale vytvoriť i športovisko a inšpirovať k životnému štýlu “urob si sám“.

Problém

Mládež v meste nepozná základy stavebných prác a nemá motiváciu ani možnosť na získanie skúseností pri práci s betónom ako materiálom. V meste taktiež neexistuje športovisko určené na inline športy. Mládež je vedená k ultra konzumnému spôsobu života a v súčasnosti ani športoviská, ktoré sú určené práve pre verejnosť nedostávajú patričný rešpekt a občania neparticipujú na ochrane verejného majetku, hlavne športovísk. Za príčinu označujeme neosobný princíp a práve preto je nutné vytvoriť a vytárať športoviská s nálepkou komunitnej práce a angažovanosti.

Riešenie

Prostredníctvom pravidelných stretnutí, prednášok a workshopov zapojiť čo najväčší počet občanov, študentov, mládežníckych organizácií, neziskových organizácií, ale aj dobrovoľníkov a v spolupráci s mestom vytvoriť komunitné športovisko s povesťou komunitného projektu, ktorý má inšpirovať občanov k participácii vo verejnom priestore. Priblížiť mládeži prácu s betónom a osvetliť jej základy stavebných prác vďaka prepojeniu so športom.

Cieľová skupina

Mládež, športovci, občania Trnavy – všetky vekové kategórie

Rozpočet

  • Prenájom plochy ( v prípade mestského priestoru možnosť adoptovať neziskovou organizáciou)
  • Betón a nástroje

SPOLU: 5 000 €

* Pozn.: Je vysoko pravdepodobné, že projekt bude nutné dofinancovať z doplnkových zdrojov a keďže dôraz v projekte sa kladie na participáciu občanov, je priam nutné vytvoriť verejnú zbierku a do športoviska zapojiť občanov i takouto formou.

MÁME

Projekty tohto ročníka sa začnú realizovať v druhej polovici roka 2017.