CHCEME

Cieľ projektu

Cieľom projektu je poskytnúť Trnavčanom možnosť tráviť voľný čas vonku – umiestniť dva betónové ukotvené pingpongové a štyri šachové stoly v parkoch a na sídliskách v Trnave.
Ďalším zámerom projektu je nákup 10 karimatiek na pravidelné praktizovanie jógy na kúpalisku v Kamennom Mlyne, areálu Slávie a Kalvárie počas letných mesiacov. Cvičilo by sa minimálne raz za dva týždne v poobedňajších hodinách, precvičovali by koordinátorky projektu.

Problém

V súčasnosti je v trnavskom verejnom priestore nedostatok bezplatne dostupných voľnočasových aktivít, pri ktorých sa ľudia môžu stretávať, zabávať, oddýchnuť si a zašportovať – príjemne, aktívne a cielene tráviť čas na čerstvom vzduchu.

Riešenie

Umiestniť betónové ukotvené pingpongové (2ks) a šachové stoly  (4ks) v parkoch a na sídliskách v Trnave.

Možnosti umiestnenia:

  • park na Kapitulskej ulici – šachový stôl
  • Kalvária – pingpongový stôl, šachový stôl
  • park Janka Kráľa – pingpongový a šachový stôl
  • park Trnavskej Univerzity – šachový stôl

Ďalším bodom projektu je nákup 10 karimatiek na pravidelné praktizovanie jógy na kúpalisku v Kamennom Mlyne, areálu Slávie a Kalvárie po as letných mesiacov. Cvičenie by bolo realizované minimálne raz za dva týždne v poobedných hodinách koordinátorkami projektu. O mieste a čase konania cvičení bude verejnosť informovaná prostredníctvom informačných plagátov, ústneho podania i online propagácie. Karimatky budú voľne prístupné na zapožičanie všetkým občanom Trnavy na stabilnom odbernom mieste po as celého roka.

V rámci projektu bude realizovaný workshop výroby šachových figúrok z odpadu v parku Trnavskej Univerzity v spojení s občerstvením.

Cieľová skupina

Občania Trnavy – všetky vekové kategórie

Rozpočet

Kvôli cenovej ponuke na šachové stoly sme oslovili firmu ANDROMEDA z Malženíc:

šachový stôl 6 ks x 302,40 = 1814,40 eur

taburetka k šachovému stolu 12 ks x 118,80 = 1425,60 eur
dovoz do Trnavy = 38 eur

inštalácia  šach. stolíkov 6 ks x 9,60 = 57,6 eur

Orientačné ceny zostávajúcich položiek sme vyhľadali na internete:

10 ks karimatiek = 100 eur

akrylové farby 2 ks čierna, 2ks biela, 1ks žltá, 1ks zelená, 1ks červená, 1 ks modrá –  8 ks x 2, 50 = 20 eur
3 sady štetcov = 27 eur
duvilax 3, 70 eur

 

SPOLU:  3 486, 30 €

MÁME

Joga

V rámci projektu Šach a jóga v tieni stromov bolo od júla 2017 možné prísť na vopred určené miesto (AŠK Slávia, Pod stĺpami, radnica, Kalokagatia) a zacvičiť si jogu a Qi-gong (Čchi-kung).

Cvičenie prebiehalo pod vedením šikovných koordinátoriek, ktoré prostredníctvom tohto cvičenia zoznamovali ľudí s tým, čo a ako môžu spraviť pre svoju chrbticu i celé telo. Cvičilo sa vždy v pondelok  o 19.00 hod naboso na karimatkách, ktoré boli pre tento účel pre ľudí pripravené z prostriedkov Participatívneho rozpočtu.

Šach

Druhý v dokumentácii popisovaný rozmer nabral projekt začiatkom decembra, kedy boli do parčíku na ulici Ludvika van Beethovena, do Kamenáča či promenády inštalované exteriérové šachové stolíky.

Trnavčania tak môžu trénovať svoju logiku a strategické myslenie v príjemnom prostredí. Stačí si už len priniesť figúrky.

V rámci projektu bolo 7.12.2017 osadených až päť takýchto krásnych šachových zostáv.

Ak chcete byť v obraze a sledovať najaktuálnejšie informácie o tomto aj ostatných projektoch podporených z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017, sledujte facebookovú stránku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.