CHCEME

Anotácia

Projekt Chlieb pre ľudí bez domov je určený pre  ľudí v núdzi v meste Trnava. Projektom sa nám podarí zabezpečiť chlieb a pečivo pre klientov nízkoprahového denného centra na obdobie 7 mesiacov.

Zároveň sa nám podarí aktivizovať ľudí bez prístrešia k participácii na činnostiach v Centre pomoci človeku pri Helenke v Trnave a prispievať tak k rozvíjaniu osobnostného potenciálu klientov a k pomoci k svojpomoci.

Cieľ projektu

Cieľom projektu Chlieb pre ľudí bez domova je pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb ľudí na okraji spoločnosti a zároveň ich podnecovanie k rozvoju vlastného potenciálu.

Problém

Každý pondelok, stredu a piatok k nám prichádza priemerne 45 klientov v čase výdaja rannej stravy. V súčasnosti sme podporovaní formou sponzorstva jedným chlebom a 20 ks pečiva 3 krát týždenne. Toto množstvo zďaleka nepokrýva potreby ľudí bez domova, ľudí v núdzi v Trnave.

Chýbajúci chlieb, pečivo zabezpečujeme z vlastných zdrojov. Ľudia bez domova sú obmedzení na 2 krajce chleba 3 krát v týždni a žiaľ, stáva sa nám, že nedokážeme poskytnúť chlieb všetkým klientom, ktorí oň požiadajú.

Riešenie

Predkladaný projekt nám umožní zabezpečiť pravidelný prísun chleba,  pečiva pre ľudí bez domova, ľudí v núdzi v dostatočnom množstve.

Cieľová skupina

Projekt Chlieb pre ľudí bez domova je určený pre ľudí bez domova, ľudí v núdzi, ktorí využívajú sociálne služby Centra pomoci človeku pri Helenke v Trnave.

Rozpočet

Pravidelný nákup chleba, pečiva v období od 1.6. – 31.9.2017 – 3 x týždenne, spolu 49 pracovných dní:

5 ks chleba x 49 dní = 245 ks chleba po 1,40 € = 343,- €

20 ks pečív x 49 dní = 980 ks pečív po 0,07 € = 68,60 €

 

Pravidelný nákup chleba, pečiva v období od 1.10. – 31.12.2017, 5 x týždenne, spolu 61 pracovných dní:

5 ks chleba  x 61 dní = 305 ks chleba po 1,40 € = 427,- €

20 ks pečív x 61 dní = 1220 ks pečív po 0,07 € = 85,40

 

SPOLU: 924 €

MÁME

Cieľom projektu, ktorý sa spustil koncom augusta 2017, bolo aktivovať ľudí bez domova, aby sa podieľali na činnosti Centra pomoci človeku pri Helenke v Trnave. Začali preto nakupovať chlieb a pečivo pre ostatných klientov Centra najprv v sprievode sociálneho pracovníka.

Neskôr chodili už na nákupy sami, čím sa podarilo realizovať hlavný cieľ projektu, ktorým bolo a naďalej zostáva zabezpečovanie základných životných potrieb pre ľudí na okraji spoločnosti a zároveň ich podnecovanie k rozvoju vlastného potenciálu a pomoci k svojpomoci.

Keďže mali možnosť zapájať sa do činnosti Centra, zažívali pocit dôvery a zodpovednosti a cítili tiež radosť z práce, z ktorej mali úžitok aj ostatní.

Ľudia bez prístrešia si tak vďaka tomuto nápadu, ktorý bol podporený z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu, mohli zároveň aj pochutiť na čerstvom pečive, ktoré Centrum poskytovalo každý pondelok, stredu a piatok.

Ak chcete byť v obraze a sledovať najaktuálnejšie informácie o projektoch podporených z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu, sledujte facebookovú stránku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.