CHCEME

Cieľ projektu

Projekt galérie vo verejnom priestore je prospešný pre širšiu skupinu ľudí. Mladým, ale aj etablovaným miestnym umelcom poskytuje možnosť prezentovať sa širšej verejnosti a bežnému návštevníkovi/obyvateľovi mesta Trnava ponúka vytrhnutie z každodennej všednosti v podobe nečakaného kultúrneho zážitku.

Galéria je takto prístupná počas celého dňa.

V rámci doterajšieho fungovania sa dal priestor desiatim výstavným projektom rozličných autorov s rozličnými obsahovými aj formálnymi zameraniami – objekt, socha, inštalácia, performance, site-specific, ready made. Každá výstava v Galérii Výklad trvá 1 mesiac (každý mesiac nová výstava).

Cieľom je v tejto činnosti pokračovať aj naďalej a priviesť do mesta aj výtvarníkov z iných regiónov alebo zahraničia.

Projekt taktiež pracuje aj s tretím výkladom, v ktorom sú prezentované na mesačnej báze lokálne neziskové organizácie a ich činnosti.

Problém

Mesto nedisponuje žiadnou mestskou inštitúciou spĺňajúcou úlohu umeleckej galérie alebo kunsthalle.

Po roku 89 takisto nebolo realizované vo verejnom priestore žiadne umelecké dielo, ktoré by svojich charakterom odpovedalo súčasným tendenciám. Zároveň exponovaný priestor výkladných vitrín na hlavnej ulici ostal po zrušení prevádzky odevov prázdny a využívaný iba sporadicky (detská tvorba, tablá). Nebol adekvátne upravený a pôsobil zanedbaným dojmom.

Po transformovaní tohto priestoru na galerijný došlo k jeho úprave, bol vyčistený, vymaľovaný a bola položená nová podlahová krytina.

Celkové vedenie Galérie Výklad v súčasnosti zastrešuje nezisková organizácia z vlastných zdorjov a tým pádom nemôže honorovať vystavujúcich umelcov a kurátorov. Zároveň sú aj obmedzené financie na nákup materiálov pre vystavujúcich a ich diela (každé dielo je vytvárané špeciálne pre Galériu Výklad).

Riešenie

Pretože tento priestor už u časti odbornej aj laickej verejnosti vzbudil záujem, bolo by dobré pokračovať aj naďalej vo výstavnej činnosti. Výklad tak okrem výstavnej činnosti naplní i informačno vzdelávaciu funkciu a pomôže zviditeľniť sa výtvarníkom prostredníctvom ich projektov. Rovnako tak pritiahne pozornosť verejnosti a médií.

Riešením je podieľanie sa na financovaní aktivít spojených s výstavami (materiál, honoráre) a prevádzkou (čistiace prostriedky, odber energií).

Cieľová skupina

  • občania mesta,
  • návštevníci mesta,
  • výtvarníci.

Rozpočet

Prenájom plochy.

Ochota adopcie mestského priestoru neziskovou organizáciou Bronco n.o.

  • Elektrická energia – 600 eur ročne
  • Výstavná činnosť (materiál, honorár pre autorov a teoretikov) – 3600 Eur / ročne

SPOLU: 4 200 eur

Je vysoko pravdepodobné, že niektoré položky budú musieť byť dofinancované (cestovné pre autorov, ak pochádzajú zo vzdialenejších miest, či iných krajín, rozdielna náročnosť výstav na materiálové požiadavky, údržba priestoru).

MÁME

Myšlienka galérie vo verejnom priestore je určená širšej skupine ľudí.

Mladým, ale aj etablovaným miestnym umelcom poskytuje možnosť prezentovať sa verejnosti a obyvateľom i návštevníkom Trnavy ponúka vytrhnutie z každodennej všednosti v podobe nečakaného kultúrneho zážitku.

Počas leta prebiehala rekonštrukcia galérie. Dobrovoľníci z Kubiku (miesta, kde každá myšlienka a nápad majú svoj priestor) s podporou Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017 spravili nové steny, strop, natiahli nové rozvody, osadili nové úsporné LED osvetlenie a všetko pekne ponatierali.

V takto upravenom priestore sa 10. augusta 2017 mohla uskutočniť výstava

MYŠ – MAŽ INDIVÍDUUM autorky Evy Šrubařovej

Textilná výtvarníčka Evka Šrubařová je absolventkou VŠVU v Bratislave.
Vo svojej inštalácii pracuje s časťou odevu, ktorý transfomuje a posúva do roviny medzi autorským módnym dielom a konceptuálnym objektom. Snaží sa poukázať na to, že naša predstava o vyjadrení vlastnej individuality prostredníctvom toho, čo nosíme, je iba zdanlivá a stáva sa súčasťou prepracovaných stratégií zahrňujúcich nielen čoraz sofistikovanejší marketing odevných spoločností, ale aj našu vlastnú túžbu po sebestrednosti, ktorá sa paradoxne prelieva do uniformity. Zároveň však vyvoláva aj nostalgiu tým, že reaguje na históriou daného priestoru – dnes už zaniknutej predajne odevov.

6. septembra sa otvárala ďalšia výstava

LEGAL OR ILEGAL autorov Matej Vida a Matej Mikuš

Výstava je spoločnou snahou o uchopenie témy, akou je možnosť voľby, rozdielnymi prostriedkami.

Architektúra priestoru sa tu stáva deliacim prvkom umožňujúcim obom autorom pristupovať k problematike po svojom. Zároveň je aj prvkom jednotiacim, keďže oba priestory majú rovnakú formu a obaja tak majú rovné podmienky. To je však iba jeden, azda najtriviálnejší, z aspektov tejto výstavy.

Foto: Peter Lančarič

Viac informácií o Galérii Výklad a výstavách sa dozviete na webe TU.

SOBOTA autorov Kristína Minaríčková a Tomáš Beňadik

Autori sa rozhodli trochu zaspomínať na 90-te roky a pre Galériu Výklad vytvorili projekt, v ktorom sa ocitajú spolu rozličné prvky odkazujúce na zážitky z mestského prostredia – výklady, lampy, figuríny, sochy na sídliskách, autá, svätí, MTV, počítače – to všetko samozrejme pretvorené s humorom a nadhľadom do podoby bizarne hravej inštalácie.

Výstavu, ktorá nesie názov Sobota – tak trochu paradoxný deň, medzi prácou doma spojenou s upratovaním a poobedným oddychom – a je dotvorená inštaláciou lešenia potrebného na opravu fasády budovy, kde je galéria umiestnená – koordinátori paradoxne otvorili v utorok 10. októbra o 18:00 na Hlavnej 8 v Trnave.

Ak chcete byť v obraze a sledovať najaktuálnejšie informácie o Galérii Výklad, ako aj o ostatných projektoch podporených z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017, sledujte facebookovú stránku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.