CHCEME

Koordinátorka

Viera Hlavatá

Popis

Rodičia detí, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ v Modranke, ich často vykladajú a nakladajú do áut na obojsmernej mestskej komunikácii bez chodníka a možnosti bezpečného parkovania pri škole. Z dôvodu správy technika BOZP nie je možné využívať parkovisko v areáli školy, ktoré bolo pre tieto účely vybudované. Sprístupnenie a rozšírenie parkoviska v areáli ZŠ s MŠ v Modranke a vybudovanie chodníka pre peších, ktorý bude súbežný s mestskou komunikáciou, by túto situáciu dokázalo vyriešiť.

Cieľ zadania

Zaistiť bezpečnosť detí navštevujúcich školské zariadenie v Modranke.

Rozpočet

Na realizáciu zadania sa ráta s maximálnou čiastkou 50 tisíc eur. Presná výška rozpočtu bude známa až po vypracovaní projektovej dokumentácie úspešných zadaní.

MÁME

Nerealizuje sa pre iný zámer výstavby v areáli školy.

Ďalšie zadania 2018

INVESTIČNÉ
ZADANIA