CHCEME

Koordinátor

Jozef Čavojský

Popis

Radi by sme vybudovali futbalové ihrisko pre rómsku komunitu v lokalite na Coburgovej ulici v Trnave. V súčasnosti deti a mládež z tejto lokality vyhľadávajú rôzne plochy pre športovanie na rôznych odľahlých ihriskách i školách. Aj oni by však mali radi svoj priestor na športovanie vo voľnom čase v blízkosti svojich domovov. Uvedený priestor pre ihrisko sa nachádza na pozemkoch mesta Trnava, a to parc. č. 8668, 8667 a 8667/4.

Cieľ zadania

Zabezpečiť voľnočasové športové vyžitie detí a mládeže v danej lokalite.

Rozpočet

Na realizáciu zadania sa ráta s maximálnou čiastkou 50 tisíc eur. Presná výška rozpočtu bude známa až po vypracovaní projektovej dokumentácie úspešných zadaní.

MÁME

Realizácia tohto projektu závisí na výsledkoch hlasovania verejnosti a deliberácie koordinátorov.

Ďalšie zadania 2018

INVESTIČNÉ
ZADANIA